Menu Close

Menadžment

Odjel za društvene i humanističke znanosti Sveučilište u Slavonskom Brodu
Vrsta studijskog programa: Specijalistički diplomski stručni studij
Polje studija: Ekonomija
Naziv studija: Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment
Stručni naziv nakon završenog studija: Stručni/a specijalist/ca ekonomije
Duljina trajanja programa: Predviđeno trajanje studija je četiri semestara (2 godine)
Broj ECTS bodova:120
Razina kvalifikacije prema HKO i EQF: Razina 7 prema HKO
Načini studiranja (redoviti / izvanredni studij): Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment može se studirati na redovitom ili izvanrednom studiju

Pročelnik odjela: prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Izvedbeni plan

Uvjeti upisa

Na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment mogu se upisati osobe sa završenim preddiplomskim stručnim ili preddiplomskim sveučilišnim studijem iz područja ekonomskih znanosti (stečenih 180 ECTS bodova) te su temeljem rang liste svrstane u upisnu kvotu.
Pravila ispitivanja i ocjene
Pravila ispitivanja i ocjene definirani su na nivou Sveučilišta Pravilnikom o studiranju , a pojedinačno za svaki kolegij objavljena su na internetskim stranicama Sveučilišta i objašnjena studentima na prvom predavanju.
Međunarodna mobilnost studenata
Mobilnost tijekom studiranja nije obavezna, a moguće ju je ostvariti sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti.
Praktična nastava
Obavezan je dio svakog studijskog programa i održava se u prostorima Sveučilišta ili gospodarskim subjektima s kojim Sveučilište ima sporazum o suradnji .
Omogućeni pristup daljnjem školovanju
Završeni student može nastaviti studij na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment na Sveučilištu u Slavonskom Brodu ili diplomskim studijima u RH i inozemstvu. Uvjete upisa na diplomske studije određuje institucija koja provodi studije.
Posebni postupak priznavanja prethodno ostvarenih ECTS bodova (formalno, informalno i neformalno)
Studenti Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji studiraju ili su studirali na drugim visokim učilištima mogu podnijeti zamolbu za priznavanje ostvarenih ECTS bodova i ocjena postignutih na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Uz pisanu zamolbu, student je dužan dostaviti slijedeće dokumente: presliku indeksa s drugom visokog učilišta (ako postoji), presliku studentske iskaznice, potvrdu o položenim ispitima i ostvarenim ECTS bodovima (izvornik), ovjereni nastavni program za položene i odslušane kolegije. Nepotpune zamolbe se ne razmatraju. Zamolbe se zaprimaju do 15.10. tekuće godine za priznavanje u idućoj akademskoj godini. Ova pravila se ne odnose na studente koji su ECTS bodove i ocjene ostvarili putem Erasmus programa mobilnosti kao ni na studente koji su zamolbu za priznavanjem ECTS bodova i ocjena podnijeli pri prijelazu s drugog visokog ili šta na Sveučilište  u Slavonskom Brodu.
Skip to content