Akademski sport

SPORTSKI SAVEZ

VELEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODUSkraćeni naziv Saveza je: SSVUSB.

Sjedište Saveza je u Slavonskom Brodu, dr. Mile Budaka 1.

Statut SSVUSB

Savez je osnovan u cilju organiziranja, promicanja, razvitka i unapređenja cjelokupnog sporta i sportske rekreacije na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Ciljane skupine su akademska zajednica, studenti i sportaši.

Djelatnosti Saveza jesu:

 • planiranje rada i razvitka sporta i rekreacije na Veleučilištu u Slavonskom Brodu;
 • organizacija izvannastavnih studentskih tjelesnih aktivnosti;
 • poticanje i promicanje sporta na Veleučilištu u Slavonskom Brodu;
 • organizacija i provođenje natjecanja;
 • sudjelovanje, organiziranje i provođenje sportskih priredbi;
 • poduka i trening studenata i zaposlenika u rekreativne i/ili natjecateljske svrhe;
 • upravljanje sportskim objektima; promocija sporta i zdravog načina života;
 • suradnja s drugim studentskim klubovima, društvima i savezima, te drugim sportskim klubovima, udrugama i savezima.

Članom Saveza mogu postati sve studentske sportske udruge koje djeluju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu i koje prihvaćaju ciljeve i djelatnosti Saveza, u skladu sa Statutom.

Sportski savez Veleučilišta u Slavonskom Brodu je krovna udruga akademskog sporta na Veleučilištu. Sastavnice Saveza su:

 • Sportska udruga studenata Veleučilišta u Slavonskom Brodu

                Statut SUSVUSB

 • Odbojkaška udruga studenata Veleučilišta u Slavonskom Brodu

                Statut OUSVUSB

 • Futsal udruga studenata Veleučilišta u Slavonskom Brodu

                Statut FUSVUSB

Sport je sredstvo socijalne integracije, povezuje ljude različite dobi, spola i podrijetla. Iskustva koja student stječe sportom vrlo su dragocjena i doprinose pozitivnom razvijanju njegove osobnosti. Želja nam je da Veleučilište u Slavonskom Brodu bude prepoznato kao visoko obrazovna institucija koja to omogućava svojim studentima.

Predstavnici SSVUSB:

 • Predsjednik Hrvoje Sivrić, mag. cin.,  hsivric@vusb.hr
 • Tajnica Iva Škegro, bacc. oec.,  ivaskegro96@gmail.comVusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat