Alumni

ALUMNI KLUB

VELEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU


Skraćeni naziv Udruge glasi: AKVUSB.
Sjedište Udruge je u Slavonskom Brodu, dr. Mile Budaka 1.

Alumni klub je dobrovoljno udruženje studenata koji su završili jedan od stručnih studija na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Svrha ovog kluba je povezivanje svih generacija studenata radi ostvarivanja njihove trajne i uzajamne zajedničke koristi i suradnje.

Alumni klub Veleučilišta u Slavonskom Brodu je neprofitna pravna osoba. Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je obrazovanje, znanost i istraživanje.

Udruga je osnovana u cilju:
 • povezivanja svih završenih studenata na Veleučilištu u Slavonskom Brodu i izgradnje uzajamnih odnosa suradnje;
 • uspostavljanja i održavanja veze između Veleučilišta u Slavonskom Brodu i njegovih studenata nakon završetka studiranja;
 • razvijanja suradnje između Veleučilišta u Slavonskom Brodu i poduzeća ili organizacija u kojima rade bivši studenti Veleučilišta u Slavonskom Brodu;
 • unapređivanja rada i djelatnosti Veleučilišta u Slavonskom Brodu i širenja ugleda i promoviranja imena Veleučilišta u Slavonskom Brodu;
 • sudjelovanja u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni te uspostavljanja kontakata sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu;
 • poticanja i unapređivanja stručnih, znanstvenih i praktičnih aktivnosti svoga članstva;
 • zaštite strukovnih interesa sukladno kodeksu i pravilima struke.

Djelatnosti Udruge jesu:
 • okupljanje članova na stručnim, znanstvenim, umjetničkim i društvenim skupovima;
 • organiziranje okruglih stolova, skupova, tribina, radionica i predavanja;
 • organiziranje i realizacija različitih programa i projekata;
 • suradnja s drugim Alumni udrugama te strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • suradnja s Veleučilištem u Slavonskom Brodu na području unapređivanja nastave, provođenja znanstvenih i stručnih istraživanja i projekata;
 • pružanje iskustvenih informacija potencijalnim i sadašnjim studentima u vezi studiranja na Veleučilištu u Slavonskom Brodu te mogućnostima zapošljavanja nakon završetka studija;
 • suradnja sa studentskim organizacijama Veleučilišta u Slavonskom Brodu;
 • obavještavanje o djelovanju Udruge i Veleučilišta u Slavonskom Brodu te aktivnostima koje su u vezi s osobnim i profesionalnim razvojem članstva;
 • promicanje i populariziranje struke;
 • organiziranje susreta i studijskih putovanja članova Udruge;
 • humanitarne aktivnosti;
 • odgoj i obrazovanje;
 • znanost, stručni rad i istraživanje;
 • ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Institucionalno, trajno i efektivno povezivanje Veleučilišta i njegovih završenih studenata, kao i njih međusobno, doprinosi daljem napredovanju Veleučilišta. Koncept trajnog obrazovanja nalazi svoju prirodnu pretpostavku u neprekinutim vezama Veleučilišta i njegovih završenih studenata, a završeni studenti stječu mogućnost lakšeg i bržeg ostvarivanja profesionalnih potreba i interesa.

Članstvo u klubu je dobrovoljno i zasniva se na vezi stvorenoj tijekom višegodišnjeg studiranja na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

Članom Udruge može postati svaki diplomirani student Veleučilišta u Slavonskom Brodu te bivši i sadašnji djelatnici zaposleni na Veleučilištu u Slavonskom Brodu koji prihvaćaju ciljeve i djelatnosti Udruge, u skladu sa Statutom.

Info Alumni klub VUSB


Predstavnici AKVUSB:

 • Predsjednica: Tadeja Lukić, bacc. oec., tadejalukic.96@gmail.com
 • Izvršni odbor:
  Tadeja Lukić, bacc. oec.
  Iva Škegro, bacc. oec.
  Marko Marković, dipl. ing., markovic.mark77@gmail.com
 • Tajnica: Iva Škegro, bacc. oec., ivaskegro96@gmail.com

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat