CEEPUS

Veleučilište u Slavonskom Brodu prvo je javno veleučilište u Republici Hrvatskoj koje je ostvarilo mobilnost putem CEEPUS programa, 2014. godine. Više o programu CEEPUS-u može se pronaći na https://www.ceepus.info/default.aspx#nbb.

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat