EU Projekti


Naziv projekta „Dobra klima za turizam“ - Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

 • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Europski fond za regionalni razvoj
 • Nositelj projekta: Udruga Eko Brezna
 • Partner: Veleučilište u Slavonskom Brodu
 • Razdoblje provedbe projekta: 2.3.2020. – 2.3.2023.
 • Ukupna vrijednost projekta: 3.106.860,44 kuna, EU potpora 85%
 • Cilj projekta: provedba primijenjenog istraživanja o prilagođenosti turističke ponude u ruralnom području Slavonije i Baranje na klimatske promjene s ciljem izrade Prijedloga mjera za prilagodbu turističke ponude klimatskim promjenama u cilju ostvarivanja većih prihoda uz manji ekološki otisak.


Naziv projekta „Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji“ - Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

 • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Europski fond za regionalni razvoj
 • Nositelj projekta: Veleučilište u Slavonskom Brodu.
 • Partneri: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku iz Zagreba
 • Razdoblje provedbe projekta: 6.1.2020. – 6.1.2022.
 • Ukupna vrijednost projekta: 2.997.198,45 kuna, EU potpora 85%
 • Cilj projekta: provedba primijenjenog istraživanja prilagodbe povrtnih kultura (zelena salata i paprika) na klimatske promjene u najranijoj fazi razvoja s ciljem izrade Prijedloga mjera prilagodbe povrtnih kultura klimatskim promjenama i novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji.

Naziv projekta „STEM Eco&Energetics“ - Internacionalizacija visokog obrazovanja 

 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.
 • Nositelj projekta: Veleučilište u Slavonskom Brodu.
 • Partner: Veleučilište u Požegi.
 • Razdoblje provedbe projekta: listopad 2018. – listopad 2020.
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.645.784,97 kuna, EU potpora 100%.
 • Cilj projekta: povećati broj studijskih programa i kolegija na engleskom jeziku jačanjem kompetencija studenata i osoblja Veleučilišta u Slavonskom Brodu i Požegi kojim će se dodatno unaprijediti kvaliteta, relevantnost i učinkovitost visokog obrazovanja i unaprijediti stupanj internacionalizacije.

Naziv projekta „RURAL-ENO-GASTRO“ - Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira 

 • Program: Europski socijalni fond, Sektor: Obrazovanje i mladi. 
 • Nositelj projekta: Veleučilište u Požegi.
 • Partner: Veleučilište u Slavonskom Brodu
 • Razdoblje provedbe projekta: 18.06.2015 - 18.09.2016.
 • Ukupna vrijednost projekta: 120.258,92 € , EU potpora 95%.
 • Cilj projekta: jačanje kapaciteta ustanova provođenjem inovativnoga pristupa u obrazovanju te unapređenje postojećih studijskih programa iz biotehničkih znanosti. Kroz razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira potrebno je izraditi cjelovite i djelomične kvalifikacije na studijima iz biotehničkih znanosti, koji su predmet kontinuirane revizije u okviru politike kvalitete nastave.

Naziv projekta „Program aktivnog razvoja cjeloživotne zapošljivosti“ 

 • Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala“ programa dodjele bespovratnih sredstava „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II” Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja – faza II. Veleučilište u Slavonskom Brodu partner.
 • Nositelj projekta: Brodsko-posavska županija Upravni odjel za razvoj i EU integracije.
 • Razdoblje provedbe projekta: veljača 2015. – lipanj 2016.
 • Ukupna vrijednost projekta: 138.483,40 €, EU potpora 95%.
 • Cilj projekta: doprinijeti povećanju zaposlenosti u Brodsko-posavskoj županiji kroz pripremu i provođenje inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja.

Naziv projekta „Step up IT Education“ - Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih

 • Operativni program – Razvoj ljudskih potencijala.
 • Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Vinkovci, partneri na projektu: Veleučilište u Slavonskom Brodu, Pučko otvoreno učilište Križevci i Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST.
 • Trajanje projekta: 19.10.2013. - 18.10.2014.
 • Ukupna vrijednost projekta: 198.631,59 €, EU potpora 75,47%.
 • Cilj projekta: Pridonijeti jačanju sektora obrazovanja odraslih s ciljem povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada i jačanja povezanosti lokalnih dionika u tri županije.

Naziv projekta „Delta“ - Učinkoviti razvoj cjeloživotnog obrazovanja u turizmu i poljoprivredi IPA komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala

 • Nositelj projekta: Veleučilište u Slavonskom Brodu. Partner:
 • Pučko otvoreno učilište iz Novske.
 • Ukupna vrijednost projekta: 134.000,00 €.
 • Cilj projekta: obrazovanje polaznika za „Voditelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva“ u regiji Brod-Posavina i Sisak- Moslavina
Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat