Knjižnica: Sveučilište u Brodu

Mrežni katalog: Knjižnica: Sveučilište u Brodu


Odjel društveno- humanističkih znanosti


Radno vrijeme za korisnike:

ponedjeljkom, srijedom i petkom 8:00-13:00 sati


Lokacija: Gundulićeva 20, 35000 Slavonski Brod

Telefon:+385 35 492 648

Kontakt e-mail: gloncar@unisb.hr


Upute korisnicima:


  • Knjižnica Odjela društveno- humanističkih znanosti počinje s radom 3.2.2021.

  • Moguća je posudba građe koja je vidljiva na mrežnom katalogu Odjela društveno- humanističkih znanosti

  • Molimo studente bivšeg Dislociranog studija u Slav. Brodu da vrate posuđenu građu koja im nije nužna kako bi ista bila obrađena.


  • Korisnici bivšeg Veleučilišta u Slavonskom Brodu knjige mogu vratiti na Odjel društveno-humanističkih znanosti.

  • Posudba građe iz knjižnice bivšeg Veleučilišta u Slavonskom Brodu još nije moguća.

  • Građa bivšeg Veleučilišta u Slavonskom Brodu privremeno je vidljiva kroz mrežni katalog Biotehničkog odjela


Strojarski fakultet, Tehnički odjel


Radno vrijeme za korisnike:

ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 7.30- 11.30 sati

utorkom od 11.00- 14.30 sati

petkom od 7.30- 15.30 sati


Lokacija: Gundulićeva 20A, 35000 Slavonski Brod

Telefon: +385 35 493 437

Kontakt e-mail: knjiznica@sfsb.hrVusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat