Nagrađivanje studenata

PRAVILNIK o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu 

Nagrađivanje najuspješnijih studenata:

  • Odluku o nagrađivanju najuspješnijih studenata (Dekanova nagrada) donosi dekan na kraju tekuće akademske godine.
  • Nagrađivanje se provodi posebno za svaki studij te posebno za redovite i izvanredne studente 1. i 2. godine preddiplomskih studija i 1. godine diplomskih studija na svečanom početku iduće akademske godine.
  • Kriterij za određivanje najuspješnijeg studenta u svojoj generaciji je veći broj bodova koji je ostvario od početka studija, a računa se prema izrazu: broj bodova = Σ (ECTS ∙ ocjena ispita kolegija). Ako više studenata ima isti broj bodova, daljnji kriteriji za odabir su veći prosjek svih ocjena te manji ukupan broj izlazaka na ispite. Broj bodova u navedenom izrazu odnosi se na sve položene ispite kolegija iz studijskog programa.
  • Dekanova nagrada može se dodijeliti i studentu koji se posebno istaknuo u nastavnim, stručnim ili znanstvenim aktivnostima tijekom studija, a koje nisu dio studijskog programa. Odluku o dodjeljivanju nagrade iz ovog stavka donosi dekan na prijedlog pročelnika odjela, a uz pozitivno mišljenje Povjerenstva za nastavu i studente.
  • Na svečanoj promociji nakon završetka akademske godine dodjeljuju se nagrade najboljem promoventu svakog studija. Kriterij odabira je veći prosjek ocjena. Ako više studenata ima isti prosjek ocjena, daljnji kriterij je veći broj bodova koji se računa prema izrazu: Broj bodova = Σ (ECTS ∙ ocjena ispita kolegija).
  • Studentima koji se nalaze u 10 % najboljih studenata u generaciji nakon završenog studija Veleučilište može izdati preporuku na osobni zahtjev. Preporuka se može koristiti za nastavak studija, mobilnost ili pri zapošljavanju. Kriteriji za odabir je veći prosjek svih ocjena.


Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat