Poslijediplomski (doktorski) studij

 Vrsta studijskog programa: Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski) strojarstva      

Polje studija: Strojarstvo

Stručni naziv nakon završenog studija: doktor znanosti

Duljina trajanja programa: Predviđeno trajanje studija je šest semestara (3 godine)

Broj ECTS bodova:180

Razina kvalifikacije prema HKO i EQF: Razina 8.2 prema HKO

Načini studiranja (redoviti / izvanredni studij): Poslijediplomski sveučilišni studij strojarstvo može se studirati na redovitom ili izvanrednom studiju. 

Dekan: prof.dr.sc Goran Šimunović

 

Poslijediplomski sveučilišni studij može upisati osoba koja je završila:

          sveučilišni dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij: diplomirani inženjeri strojarstva ili magistri inženjeri strojarstva,

-         poslijediplomski studij - magisterij iz područja tehničkih, prirodnih, biotehničkih znanosti i biomedicine

-         dio poslijediplomskog znanstvenog studija iz područja tehničkih znanosti, bez magisterija

-         odgovarajući sveučilišni dodiplomski/diplomski studij iz područja tehničkih, prirodnih, biotehničkih znanosti i biomedicine u Hrvatskoj ili inozemstvu – uz obvezno polaganje diferencijskih ispita

-         odgovarajući sveučilišni dodiplomski/diplomski/poslijediplomski studij iz područja tehničkih znanosti, koji su strani državljani - eventualno polaganje diferencijskih ispita (uz uvjet akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu

 

Pravila ispitivanja i ocjene

Pravila ispitivanja i ocjene definirani su na nivou Sveučilišta Pravilnikom o studiranju , a pojedinačno za svaki kolegij objavljena su na internetskim stranicama Sveučilišta i objašnjena studentima na prvom predavanju.

Međunarodna mobilnost studenata

Mobilnost tijekom studiranja nije obavezna, a moguće ju je ostvariti sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti.

 


Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat