Preddiplomski studij Strojarstvo

Vrsta studijskog programa: Sveučilišni preddiplomski studij 

Polje studija: Strojarstvo

Stručni naziv nakon završenog studija: sveučilišni/sveučilišna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) 

Duljina trajanja programa: Predviđeno trajanje studija je šest semestara (3 godine)

Broj ECTS bodova:180

Razina kvalifikacije prema HKO i EQF: Razina 6 prema HKO

Načini studiranja (redoviti / izvanredni studij): Sveučilišni preddiplomski studij  Strojarstvo može se studirati na redovitom ili izvanrednom studiju. 

Dekan: prof. dr. sc. Goran Šimunović

 

Uvjeti upisa

Učenici gimnazijskih programa obrazovanja i učenici četverogodišnjih strukovnih programa obrazovanja upisuju se na način da Sveučilišni preddiplomski studij 

Strojarstvo mogu upisati na temelju:

- vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i položenih ispita na državnoj maturi ili

- rezultata državnih natjecanja. te su temeljem rang liste svrstane u upisnu kvotu. Kandidati koji se upisuju na temelju vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i položenih ispita na državnoj maturi, upisuju se na osnovi rang liste u kojoj se vrednuju:

- Ocjene iz srednje škole (prosjek svih ocjena) do 40% ukupnih bodova (max 400

bodova).

- Ocjene obveznih predmeta državne mature:

          - Hrvatski jezik (razina B) do 5% ukupnih bodova (max 50 bodova),

          - Matematika (razina B) do 35% ukupnih bodova (max 350 bodova),

          - Strani jezik (razina B) do 5% ukupnih bodova (max 50 bodova).

- Položen izborni predmet državne mature Fizika (nije obaveza polaganja) može donijeti do 15% ukupnih bodova (max 150 bodova).

Kandidati koji se upisuju na temelju rezultata državnih natjecanja iz Matematike ili Fizike od 1. do 4. razreda srednje škole s plasmanom od 1. do 3. mjesta omogućen je direktan upis.

Pravila ispitivanja i ocjene

Pravila ispitivanja i ocjene definirani su na nivou Sveučilišta Pravilnikom o studiranju , a pojedinačno za svaki kolegij objavljena su na internetskim stranicama Sveučilišta i objašnjena studentima na prvom predavanju.

Međunarodna mobilnost studenata

Mobilnost tijekom studiranja nije obavezna, a moguće ju je ostvariti sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti.

Praktična nastava

Obavezan je dio svakog studijskog programa i održava se u prostorima Sveučilišta ili gospodarskim subjektima s kojim Sveučilište ima sporazum o suradnji .

Omogućeni pristup daljnjem školovanju

Završeni student može nastaviti studij na diplomskim studijima u RH i inozemstvu. Uvjete upisa na diplomske studije određuje institucija koja provodi studije.   

Posebni postupak priznavanja prethodno ostvarenih ECTS bodova (formalno, informalno i neformalno) 

Studenti Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji studiraju ili su studirali na drugim visokim učilištima mogu podnijeti zamolbu za priznavanje ostvarenih ECTS bodova i ocjena postignutih na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat