Stipendije

Studenti Veleučilišta u Slavonskom Brodu imaju mogućnost prijave i ostvarivanja prava na državnu stipendiju uz pomoć elektroničkih obrazaca i njihovu integraciju u informacijski sustav Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO).

Također Veleučilište u Slavonskom Brodu redovito svake godine dodjeljuje stipendije svojim studentima. Pravo na stipendiju imaju redoviti studenti preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta pod uvjetima Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju. Veleučilišta u Slavonskom Brodu dodjeljuje stipendije u dvije (2) kategorije:

A - izvrsni studenti

E - studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

Stipendije Veleučilišta dodjeljuju se prema rang-listi svih studenata prijavljenih na javni natječaj za dodjelu stipendija koja se izrađuje za svaku pojedinu kategoriju stipendije.

PRAVILNIK o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju Veleučilišta u Slavonskom Brodu

Grad Slavonski Brod kao i Brodsko-posavska županija svake godine raspisuju natječaj za dodjelu potpore studentima s područja grada Slavonskog Borda i s područja Brodsko-posavske županije redovitim studentima i redovitim studentima športašima kategoriziranim Pravilnikom o kategorizaciji športaša HOO.

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat