Stručni projekti i institucijski projekti

Aktualni stručni i institucijski projekti


Naziv projekta

Sastavnica

Voditelj/Koordinator

Nove proizvodne tehnologije

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Pero Raos

Utjecaj tehnoloških parametara na zaostala naprezanja

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Daniel Novoselović

Modeliranje i optimiranje procesa primjenjivih u održavanju

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Katica Šimunović

Model upravljanja u uvjetima pojedinačne i maloserijske proizvodnje

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Roberto Lujić

Višekriterijski pristup konstruiranju, numeričkom modeliranju i optimiranju modularnih gradbenih struktura u razvoj proizvoda za multidisciplinarno područje primjene temeljem funkcije i funkcionalnosti s obzirom na sigurnost i održivi razvoj

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Željko Ivandić

Procjena životnog vijeka dentalnih implantata izvedenih trabekularnom strukturom

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Pejo Konjatić

Razvoj modela i računalnih programa za optimizaciju korištenja otpadne topline i energije iz obnovljivih izvora u kombiniranim sustavima grijanja, hlađenja i proizvodnje električne energije

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Marija Živić

Oplemenjivanje površina u cilju produljenja vijeka dijelova i opreme

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Vlatko Marušić

Poopćenja aritmetičkih sredina i njihove primjene

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Zlatko Pavić

Unaprjeđenje pokušališta u edukativne i istraživačke svrhe

Biotehnički odjel

Nataša Romanjek Fajdetić

Istraživanje utjecaja različitih sustava obrade na očuvanje vlažnosti aktivnog sloja tla u nestabilnim klimatskim uvjetima

Biotehnički odjel

Robert Benković

Pozicioniranje Sveučilišta u Slavonskom Brodu na tržištu obrazovanja

Odjel društveno-humanističkih znanosti

Anita Kulaš Mirosavljević

Izgradnja imidža i identiteta Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Odjel društveno-humanističkih znanosti

Andreja Katolik Kovačević

Istraživanje problematike i načina rješavanja u tehnologiji obrade te implementacija u nastavne procese

Tehnički odjel

Marija Stoić

Energetska efikasnost u zgradarstvu

Tehnički odjel

Ivica Lacković

Modeliranje inovativnosti poduzeća pomoću inteligentne podatkovne analitike

Tehnički odjel

Marko Martinović

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat