Studentski zbor


Naziv Studentskog zbora je Studentski zbor Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

Skraćeni naziv je Studentski zbor VUSB-a.

U međunarodnim odnosima Studentski zbor Veleučilišta u Slavonskom Brodu nastupa pod engleskim nazivom Student Union of University of Applied Sciences in Slavonski Brod.

Skraćeni naziv međunarodne inačice je Student Union of VUSB.

Temeljne zadaće Studentskog zbora jesu:

  • sudjelovanje studenata u tijelima upravljanja Veleučilišta,
  • biranje studentskih predstavnika u Stručno vijeće i druga tijela Veleučilišta,
  • biranje studentskih predstavnika u odgovarajućim organizacijama,
  • ustanovama i trgovačkim društvima kojima je osnivač Veleučilište,
  • briga o kvaliteti života studenata, poglavito o kvaliteti studijskog procesa,studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i ostalim pitanjima važnima za studente,
  • predlaganje plana financiranja studentskih aktivnosti nadležnim tijelima Veleučilišta,
  • poticanja izvannastavnih aktivnosti studenata,
  • obavljanje drugih poslova od interesa za studente,
  • davanje poticaja za donošenje ili promjene propisa od interesa za studente. 

Društvene mreže:  Facebook      

Predsjednik: Vinko Borevković, vborevkovic@vusb.hr

Studentska pravobraniteljica: Barbara Marić, bmaric@vusb.hr 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat