Suradnja sa znanstvenim i visokoobrazovnim institucijama

Suradnja sa znanstvenim i visokoobrazovnim institucijama

Naziv institucije

Grad

Država

Godina

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Osijek

 

2020.

Sveučilište Sjever

Varaždin

 

2020.

Europski univerzitet Brčko distrikt

Brčko

 

2021.

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat