Zapošljivost

Veleučilište u Slavonskom Brodu prikuplja informacije od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Slavonski Brod o zapošljivosti svih studenata VUSB-a. Na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Slavonski Brod na kraju 2018. godine bilo je 6468 nezaposlenih od čega samo 0,98% osoba koje su završile jedan od studija na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. (Prilog 1: dopis iz HZZ iz prosinca 2018. godine). Na nacionalnoj razini na kraju 2018 godine na Zavodu za zapošljavanje bilo je ukupno 126 završenih studenata VUSB-a, a ukupno ih je od osnutka Veleučilišta završilo 1621 (do kraja 2018. godine). 

Mogućnosti zapošljavanja

Studenti koji su završili preddiplomski stručni studij: 

  • Bilinogojstvo, smjer Hortikultura (stručni prvostupnici inženjeri bilinogojstva) mogu se zapošljavati na poslovima koji će pridonijeti povećanju povrćarske, cvjećarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje, te poslovima osmišljavanja idejnih rješenja uređenja krajobraza.
  • Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo (stručni prvostupnici inženjeri bilinogojstva) mogu se zapošljavati na poslovima koji će pridonijeti povećanju povrtlarske, cvjećarske, ratarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje, te poslovima osmišljavanja idejnih rješenja uređenja krajobraza, plasteničke proizvodnje presadnica, povrtlarskih i cvjećarskih kultura, proizvodnje ratarskih kultura te postavljanja voćarskih i vinogradarskih nasada.
  • Menadžment (stručni prvostupnici ekonomije) mogu se zapošljavati u poslovima izvoza i uvoza, veleprodaji i maloprodaji, zastupništvu i konsignacijskom poslovanju, špediterskom poslovanju, obavljanju platnog prometa u zemlji i s inozemstvom, organizaciji marketing službe u poduzeću, istraživanju tržišta, vođenju trgovačkih pregovora, organizaciji propagande i reklame poduzeća, računovodstveno i knjigovodstvenom poslovanju poduzeća, izradi investicijskih programa i projekata, feasibility studija, bankarskog poslovanja i sl.
  • Proizvodno strojarstvo (stručni prvostupnici inženjeri strojarstva) mogu se zapošljavati na poslovima: operativne pripreme i tehnološke pripreme proizvodnje, vođenja i organizacije suvremenih procesa proizvodnje, organizacije i tehnologije održavanja opreme, strojeva i energetskih postrojenja, logističke podrške proizvodnim i drugim procesima, kontrole kvalitete i laboratorijskih ispitivanja nabave materijala, predstavljanja proizvoda i tvrtke u poduzetništvu u različitim područjima strojarstva prodaje i nabave strojeva, uređaja i dijelova za njihovo održavanje. Pri tome je njihovo radno mjesto prvenstveno vezano za proizvodnju u pogonu.

Studenti koji su završili specijalistički diplomski stručni studij:

  • Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj (stručni specijalisti inženjeri ekološke poljoprivrede i ruralnog razvoja) mogu se zapošljavati na poslovima: samostalan rad na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, voditelj proizvodnje na obiteljskom gospodarstvu, obavljanje poslova u uredima lokalne samouprave i državne uprave u poslovima vezanim za ruralni sektor, zaštitu okoliša i ekološku proizvodnju kao i u institucijama i udrugama koje se bave gospodarenjem zaštićenim prostorima, u poslovima trgovine i prometa poljoprivrednim proizvodima, u laboratorijima za ispitivanje kvalitete ekoloških proizvoda. 
  • Energetika (stručni specijalisti inženjeri strojarstva) mogu se zapošljavati na poslovima: inženjeri u energetskim pogonima, industrijskim energanama, projektanti, izvođači radova ili nadzorni organi termotehničkih instalacija i energetskih postrojenja, inženjeri u poduzećima za proizvodnju, ispitivanje, trgovinu, i servis energetske opreme, auditori za procjenu mogućih ušteda energije (energetsko certificiranje zgrada i velikih poduzeća), konzultanti na poslovima energetske revizije, energetski savjetnici u bankama, osiguravajućim društvima i sl., inženjeri održavanja i tehničke dijagnostike energetskih sustava. Stručni specijalist inženjer strojarstva može biti i ovlašteni inženjer strojarstva uz ispunjenje ostalih uvjeta propisanih zakonom. 
  • Menadžment (stručni specijalisti ekonomije) mogu se zapošljavati na poslovima prilikom kojih će koristiti svoja specijalizirana znanja za upravljanje pojedinim poslovnim područjima (marketinga, proizvodnje, prodaje i nabave, financija) radi unaprjeđenja poslovanja.
Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat