Obavijest o statusnim promjenama

Poštovani suradnici, partneri i svi zainteresirani.

S danom 03.08.2020. godine temeljem Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu (NN 110/15) osnovano je Sveučilište u Slavonskom Brodu, sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS 030234297.

Nova ustanova nastala je između ostalog spajanjem Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Veleučilišta u Slavonskom Brodu, te napominjemo kako je danom upisa Sveučilišta u Slavonskom Brodu u sudski registar, Sveučilište pravni sljednik prethodno navedenih ustanova i preuzima sva njihova prava i obveze.

U nastavku dostavljamo podatke o novoosnovanom Sveučilištu u Slavonskom Brodu:

                Naziv ustanove:              SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

                Adresa sjedišta:              TRG STJEPANA MILETIĆA 12, 35000 SLAVONSKI BROD

                OIB:                                      33027834374

                MBS:                                     05290538

                IBAN:                                    HR0923400091111084627 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Adresa za korespondenciju: Trg I.B.Mažuranić 2, 35000 SLAVONSKI BROD.

S obzirom na navedeno, molimo da račune za robe, radove i usluge od 03.08.2020. naslovite na Sveučilište u Slavonskom Brodu.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
Podijelite ovu vijest

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat