Menu Close

Alumni klub Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Logo Alumni kluba ALUMNI KLUB SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU

 

Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, 35 000 Slavonski Brod, Hrvatska

Redovitim članom Udruge može postati svaki završeni bivši student Sveučilišta u Slavonskom Brodu i pravnih prednika Sveučilišta u Slavonskom Brodu: Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Veleučilišta u Slavonskom Brodu i dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te bivši i sadašnji djelatnici zaposleni na Sveučilištu u Slavonskom Brodu koji prihvaćaju ciljeve i djelatnosti Udruge, u skladu sa Statutom.

Pristupnica Alumni kluba UNISB (PDF)
Ispunjenu pristupnicu potrebno je dostaviti tajniku Udruge Rukavina Damiru, mag.cin. (Damir.Rukavina@unisb.hr) radi upisa u Registar članova  Udruge.

Statut Alumni kluba UNISB (PDF)

Skip to content