Menu Close

Sustav osiguranja kvalitete

Godišnje izvješće o unutarnjem osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 

Politika kvalitete Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Priručnik kvalitete Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Pravilnik o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Dokumenti II. ciklusa reakreditacije iz 2019. godine za Veleučilište u Slavonskom Brodu (sada dio djelatnosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu)

Sustav kvalitete na Sveučilištu u Slavonskom Brodu formalno je uspostavljen, 3. kolovoza 2020., odnosno danom upisa sveučilišta u sudski registar.

Budući da je Sveučilište u Slavonskom Brodu nastalo spajanjem 4 institucije sustav osiguranja i unaprjeđenja kvalitete nastavit će s dobrim politikama i praksama koje su donesene iz prethodnih sustava uz njihovu kontinuiranu i svrsihodnu nadogradnju. Sveučilište kao javna ustanova teži ka uspostavi kulture kvalitete u svim područjima akademskoga djelovanja i na svim svojim sastavnicama. Osnovna vodilja je promicati visoke standarde obrazovanja na Sveučilištu i pružati aktivnu potporu sastavnicama u unaprjeđenju kvalitete znanstvenoga, nastavnog i stručnog rada.

Strateški ciljevi i zadaci djelovanja definiraju se s Upravom Sveučilišta i Odborom za unaprjeđenje kvalitete.

Ured za kvalitetu je spona između unutarnjega vrjednovanja i Agencije za znanost i visoko obrazovanje i aktivnosti koja je zadužena za vanjsko vrednovanje sustava kvalitete nastavne,  istraživačke i stručne djelatnosti na Sveučilištu.

 

Skip to content