Menu Close

Dokumenti

Akti Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Statut Sveučilišta u Slavonskom Brodu – 03.2023.

Strategija razvoja Sveučilišta u Slavonskom Brodu – 12.10.2021.

Pravilnik o studiranju na UNISB – 17.07.2023.

Odluka o uvjetima upisa redovitih i izvanrednih studenata u više godine studija na tehničkom odjelu – 16.6.2021.

Pravilnik o uvjetima nabave sitne znanstvene opreme i korištenju sitne znanstvene opreme UNISB – 4.12.2020.

Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju – 25.5.2021.

Postupak pokretanja i izdavanja časopisa Sveučilišta u Slavonskom Brodu – 10.03.2022.

Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišenja voda UNISB – 25.5.2021.

Statut Strojarskog fakulteta – 25.5.2021.

Politika otvorene znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu – 03.11.2023.

Smjernice za provedbu Politike otvorene znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu – 03.11.2023.

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora UNISB – 25.5.2021.

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta UNISB – 23.2.2022.

Statut Studentskog zbora Sveučilišta u Slavonskom Brodu – 20.12.2022

Pravilnik o dodjeli počasnog naslova professor emeritus – 20.12.2022.

Pravilnik o počasnom doktoratu Sveučilišta u Slavonskom Brodu – 28.04.2023.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika Sveučilišta u Slavonskom Brodu – 28.04.2023.

Pravilnik o unutarnjoj reviziji Sveučilišta u Slavonskom Brodu – 25.5.2021

Pravilnik o radu Sveučilišne knjižnice Sveučilišta u Slavonskom Brodu – 05.07.2023.

Plan rodne ravnopravnosti na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 2022-2026 – 02.05.2022.

Odluka o imenovanju službenik za zaštitu podataka – 25.5.2021.

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora – 25.5.2021.

Participacije u troskovima studija na Sveučilištu u Slavonskom Brodu – 06.09.2022.

Odluka o participacijama u troškovima studija i posebnim naknadama na Sveučilištu u Slavonskom Brodu – 21.7.2023.

Odluka o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu u Slavonskom Brodu – 21.7.2023.

Odluka o imenovanju satničara na Biotehničkom odjelu – 9.2.2021.

Odluka o terminskom planu završnih radova na Biotehničkom odjelu – 9.2.2021.

Odluka o izvođenju nastave na diplomskom stručnom studiju Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj – 9.2.2021.

Imenovanje članova Povjerenstva za završne radove – 14.1.2021.

Terminski plan završnih radova – 14.1.2021.

Odluka o imenovanju satničara – 14.1.2021.

Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti UNISB – 15.1.2021.

Pravilnik o radu – 05.07.2023.

Pravilnik o poslijediplomskim studijima UNISB – 05.04.2022.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju UNISB – 4.12.2020.

Etički kodeks Sveučilišta u Slavonskom Brodu – 4.12.2020.

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti na Sveučilištu u Slavonskom Brodu – 4.12.2020.

Pravilnik o ocjenjivanju studenata UNISB – 4.12.2020.

Privremeni Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta – 15.10.2020.

Obrasci – 19.10.2022.

Pravo na pristup informacijama – 4.9.2023.

Skip to content