Menu Close

Dokumenti

Akti Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Statut Sveučilišta u Slavonskom Brodu
15.10.2020.
Strategija razvoja Sveučilišta u Slavonskom Brodu
12.10.2021.
Odluka o uvjetima upisa redovitih i izvanrednih studenata u više godine studija na tehničkom odjelu
16.6.2021.
Pravilnik o uvjetima nabave sitne znanstvene opreme i korištenju sitne znanstvene opreme UNISB
4.12.2020.
Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju
25.5.2021.
Postupak pokretanja i izdavanja časopisa Sveučilišta u Slavonskom Brodu
10.03.2022.
Slavonski Brod,
Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišenja voda UNISB
25.5.2021.
Statut Strojarskog fakulteta
25.5.2021.
Pravilnik o korištenju sustava video nadzora UNISB
25.5.2021.
Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta UNISB
23.2.2022.
Pravilnik o unutarnjoj reviziji Sveučilišta u Slavonskom Brodu
25.5.2021
Plan rodne ravnopravnosti na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 2022-2026
02.05.2022.
Odluka o imenovanju službenik za zaštitu podataka
25.5.2021.
Pravilnik o vrednovanju rada sistenata, poslijedoktoranada i mentora
25.5.2021.
Odluka o participacijama u troškovima studija i posebnim naknadama na Sveučilištu u Slavonskom Brodu

11.2.2021.
Odluka o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu u Slavonskom Brodu
11.2.2021.
Odluka o imenovanju satničara na Biotehničkom odjelu
9.2.2021.
Odluka o terminskom planu završnih radova na Biotehničkom odjelu
9.2.2021.
Odluka o izvođenju nastave na diplomskom stručnom studiju Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
9.2.2021.
Imenovanje članova Povjerenstva za završne radove
14.1.2021.
Terminski plan završnih radova
14.1.2021.
Odluka o imenovanju satničara
14.1.2021.
Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti UNISB
15.1.2021.
Informacije o dodijeljenim potporama bespovratnim sredstvima ili donacijama
7.1.2021.
Pravilnik o radu
16.12.2020.
Pravilnik o studiranju na UNISB
4.12.2020.
Pravilnik o poslijediplomskim studijima UNISB
05.04.2022.
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju UNISB
4.12.2020.
Etički kodeks Sveučilišta u Slavonskom Brodu
4.12.2020.
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti na Sveučilištu u Slavonskom Brodu
4.12.2020.
Pravilnik o ocjenjivanju studenata UNISB
4.12.2020.
Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti UNISB
4.12.2020.
Privremeni Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
15.10.2020.
Obrasci
15.10.2020.
Pravo na pristup informacijama
8.12.2020.

Skip to content