Menu Close

Područja znanstvenog i stručnog interesa

 • Biotehničke znanosti
  Poljoprivredna botanika, ekološki prihvatljiva zaštita bilja, vinogradarstvo, poljoprivredne melioracije, održiva upotreba vode u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, voćarstvo, vinogradarstvo, entomologija s fitomedicinom, pedologija, ishrana bilja, fiziologija bilja, povrćarstvo, cvjećarstvo, sjemenarstvo, gljivarstvo, ekološko vrtlarstvo, tehnički sustavi u poljoprivredi- mehanizacija, mehanizacija u ekološkoj proizvodnji, stručna praksa na ratarstvu i ekološkoj poljoprivredi, bilinogojstvo, industrijsko i krmno bilje, žitarice, fitomedicina, ekološko ratarstvo, ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova, mikrobiologija tla, mikrobna biotehnologija, ekološka poljoprivreda, opća proizvodnja bilja, agroekologija.
 • Društvene znanosti
  Ekonomika, financije, računovodstvo, marketing, organizacija, kvantitativne metode, statistika, međunarodno poslovanje i promet, turizam, informatika i informacijski sustavi, prodaja i nabava, institucije i politike EU, poduzetništvo.
 • Interdisciplinarno područje
  Mikrobna biotehnologija, fitomedicina, projektni menadžment.
 • Prirodne znanosti
  Agrokemija, fizikalna i analitička kemija, matematika, geometrija, analiza, mjeriteljstvo, mikrobiologija.
 • Tehničke znanosti
  Programiranje CNC strojeva, obnovljivi izvori energije, upravljanje materijalom, izmjenjivači topline, izobrazba osoba za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada, izobrazba za energetski pregled velikih poduzeća, toplina i toplinski strojevi, održavanje postrojenja, upravljanje proizvodnjom, ekologija, motori SUI, kompresori i ventilatori, dizalice topline, tlačna oprema i cjevovodi, održavanje energetskih postrojenja, energetski audit, materijali u strojarstvu, toplinska obrada, konstruiranje, oblikovanje i proračun strojarskih konstrukcija, računalstvo, informacijski sustavi, strojno učenje, obrada odvajanjem čestica, oblikovanje metala deformiranjem, obradni strojevi i sustavi, alati i naprave u obradi odvajanjem čestica, kontrola i upravljanje procesima, toplina i toplinski strojevi, motori s unutarnjim izgaranjem, teorija i tehnika mjerenja, ekologija, održavanje postrojenja, upravljanje proizvodnjom, dizalice topline, generatori pare, izmjenjivači topline, kompresori i ventilatori, toplinske turbine.
Skip to content