Menu Close

Ured za projekte

Ured za projekte Sveučilišta u Slavonskom Brodu je stručna organizacijska jedinica unutar Odsjeka za znanost, projekte, nabavu, međunarodnu suradnju i mobilnost koja pruža savjetodavnu, operativnu i stručnu podršku pri prijavi i provedbi projekata iz međunarodnih, europskih i domaćih izvora financiranja svim zainteresiranim stranama. Svojim radom konstantno doprinosi promicanju Sveučilišta, ali i povećanju apsorpcijskog kapaciteta Sveučilišta i Republike Hrvatske.

Poslovi Ureda za projekte su:

 • informiranje Uprave Sveučilišta o mogućnostima financiranja projekata
 • nadziranje napretka projekata, iniciranje i razvijanje strateških projekata Sveučilišta (PDF)
 • prikupljanje informacija o potrebama i projektnim idejama na razini Sveučilišta za kandidiranje na međunarodne izvore financiranja
 • praćenje i proučavanje mogućnosti financiranja projekata iz svih mogućih izvora uključujući europske strukturne i investicijske fondove
 • informiranje Uprave Sveučilišta i svih sastavnica Sveučilišta o najavama i aktualnim natječajima za prijavu projekata
 • savjetodavna pomoć pri izradi projektnih prijedloga i osiguranje njihove usklađenosti s postojećim dokumentima, regulativom i kriterijima odabira
 • sudjelovanje u pripremi projektnih prijedloga uključujući pripremu potrebne dokumentacije , a posebice one koja se odnosi na složenije projekte
 • vođenje baze podataka o projektima
 • vođenje arhive projekata, čuvanje dokumentacije i evidencije o provedbi projekata radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga
 • ispitivanje sumnje na nepravilnosti
 • uspostava kontakata s poduzetnicima iz javnog i privatnog sektora s ciljem uključivanja istih u projekte Sveučilišta
 • organiziranje i provođenje radionica s ciljem upoznavanja potencijalnih sudionika na projektima s elementima projektne prijave, odnosno provedbe projekta
 • suradnja s drugim sličnim uredima i centrima s ciljem uključivanja u međunarodne i domaće projekte
 • kreiranje sadržaja internetske stranice Ureda za projekte.

Participant Identification Code (PIC)

PIC broj (Participant Identification Code) je jedinstveni deveteroznamenkasti identifikacijski broj koji se dodjeljuje svim ustanovama koje se registriraju putem URF sučelja na Participant portalu Europske komisije. Putem registracijskog portala vodi se evidencija o svim ustanovama koje sudjeluju u europskim programima.

Sveučilište u Slavonskom Brodu registrirano je pod pravnim nazivom Sveuciliste u Slavonskom Brodu (kratki naziv: University of Slavonski Brod) te ima svoj PIC broj: 949621368.

Kontakt:

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević, prorektor za projekte i međuinstitucionalnu suradnju (kmirosavljevic@unisb.hr)

prof. dr. sc. Antun Stoić, prorektor za znanost i opće poslovanje (astoic@unisb.hr)

Skip to content