Menu Close

Stručne službe rektorata

STRUČNE SLUŽBE REKTORATA

Radi obavljanja stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za potrebe svih sastavnica Sveučilišta i tijela Sveučilišta u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim zakonima i općim aktima ustrojava se Rektorat Sveučilišta i stručne službe Rektorata kao funkcionalne i organizacijske cjeline Sveučilišta

POLOŽAJI I RADNA MJESTA U SLUŽBI ZA PRAVNE, KADROVSKE, OPĆE POSLOVE I POSLOVE NASTAVNE I ZNANSTVENE DJELATNOSTI

·       Glavni tajnik Sveučilišta / Rukovoditelj Službe za pravne, kadrovske, opće poslove i poslove nastavne i znanstvene djelatnosti – Mirjana Senić, dipl.iur. (msenic@unisb.hr)

·       Voditelj Ureda rektora / Voditelj odsjeka Ureda rektora- Marija Mandurić (mmanduric@unisb.hr)

ODJEL ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE, NASTAVU I ZNANOST

·       Tajnik za pravne, kadrovske i opće poslove, nastavu i znanost / Rukovoditelj odjela u područnoj službi – Ankica Šimunović, dipl.iur. (ankica.simunovic@unisb.hr)

URED (ODSJEK) ZA KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

·       Voditelj Ureda za kadrovske i opće poslove Voditelj ispostave – Nada Karadža Soldo, uprav.prav. (nksoldo@unisb.hr)

·       Stručni savjetnik za kadrovske i opće poslove –Dubravka Stipetić, spec.admin.publ. (dstipetic@unisb.hr)

·       Viši stručni referent za kadrovske i opće poslove – Milica Sočković, struč.spec.oec. (milica.sockovic@unisb.hr)

·       Stručni referent za opće i administrativne poslove – Katica Lovrenčić (klovrencic@unisb.hr)

URED ZA TEHNIČKE POSLOVE I POSLOVE ZAŠTITE NA RADU/ ODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I POSLOVE ZAŠTITE NA RADU

·       Voditelj Ureda za tehničke poslove i poslove zaštite na radu / Voditelj odsjeka za tehničke poslove i poslove zaštite na radu – Petar Putnik, ing.stroj. (pputnik@unisb.hr)

·       Domar –Tomica Midenjak

·       Spremačice – Katica Belajić, Štefica Jakić, Marija Karadža, Željka Margetić, Angela Šaravanja, Ankica Tipurić

ODSJEK ZA STRUČNE STUDIJE I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

·       Rukovoditelj odsjeka za stručne studije i cjeloživotno obrazovanje – Dajana Džeba, dipl.oec. (dajana.dzeba@unisb.hr)

ODSJEK ZA SVEUČILIŠNE STUDIJE I STUDENTE

·       Rukovoditelj odsjeka za sveučilišne studije i studente  – Marija Đuršić, mag.prim.educ. (mdursic@unisb.hr)

·       Stručni referent za studente – Maja Tolić (mtolic@unisb.hr), Martina Baltic (mbaltic@unisb.hr)

Ured za sveučilišne diplomske studije iz područja tehničkih znanosti/ Odjeljak za sveučilišne diplomske studije iz područja tehničkih znanosti

·       Voditelj Ureda za sveučilišne diplomske studije iz područja tehničkih znanosti / Voditelj Odjeljka za sveučilišne diplomske studije iz područja tehničkih znanosti – Dragica Alar (dalar@unisb.hr)

ODSJEK ZA ZNANOST, PROJEKTE, NABAVU, MEĐUNARODNU SURADNJU I MOBILNOST

·       Voditelj odsjeka za znanost, projekte, nabavu, međunarodnu suradnju i mobilnost – Marina Plazanić, mag.oec. (marina.plazanic@unisb.hr)

Ured za projekte/ Odjeljak za projekte

Ured za nabavu/ Odjeljak za nabavu

ODSJEK ZA INFORMATIKU,  RAČUNALNU MREŽU I SIGURNOST

·       Rukovoditelj Odsjeka za informatiku, računalnu mrežu i sigurnost/ Rukovoditelj odsjeka u područnoj službi – Miroslav Mazurek, dipl.ing.el. (mmazurek@unisb.hr)

·       Informatički referent – Damir Lulić (dlulic@unisb.hr)

ODSJEK ZA KVALITETU I PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA

·    Rukovoditelj Odsjeka za kvalitetu i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija/ Rukovoditelj odsjeka u područnoj službi – Alen Čuljak, prof. (aculjak@unisb.hr

Ured za kvalitetu/ Odjeljak za kvalitetu

·       Viši stručni referent za kvalitetu ­– Ivona Jandik, dipl. iur. (Ivona.Jandik@unisb.hr)

URED ZA IZDAVAČKU DJELATNOST/ODJELJAK ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

·       Stručni referent za izdavačku djelatnost – Janja Pitlović (janja.pitlovic@unisb.hr)   

SLUŽBA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

ODSJEK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

·       Rukovoditelj odsjeka za financijsko-računovodstvene poslove/Rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi – Vesna Došlić, dipl.oec. (vesna.doslic@unisb.hr)

Pododsjek za računovodstvo

·       Voditelj pododsjeka za računovodstvo – Gordana Majstorović (gordana.majstorovic@unisb.hr)                               

·       Viši stručni referent – Katica Sekulić, univ.spec.oec. (katica.sekulic@unisb.hr)

ODSJEK ZA IZDATKE, NAKNADE I USLUGE

Ured za izdatke

·       Voditelj ureda za izdatke / Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Ivana Krištić (ivana.kristic@unisb.hr)

·       Referent – Ljiljana Mijič (lmijic@unisb.hr)

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

·       Rukovoditelj Samostalne službe za unutarnju reviziju – Stjepan Lončar, dipl.oec. (sloncar@unisb.hr)  

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA

    Voditelj Sveučilišne knjižnice – Ivan Stipić, viši knjiž. (
istipic@unisb.hr)
    Pomoćni knjižničar – Barica Lalić (
blalic@unisb.hr)

Skip to content