Menu Close

Web pristupačnost / Accessibility

Izjava o pristupačnosti

Sveučilište u Slavonskom Brodu nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na javne mrežne stranice UNISB (https://unisb.hr).

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice djelomično su u skladu sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1 zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

U nekim mobilnim preglednicima nije moguće zaustaviti sadržaj dinamičkog bannera na naslovnici. Na nekoliko se mjesta tablica koristi za postizanje efekta uokvirenja/isticanja teksta. Struktura naslova (H1, H2…) u nekim dijelovima nije konzistentna: takva je struktura preuzeta s temom vanjskog dobavljača i nije ju moguće mijenjati. Pojedini multimedijski elementi i dokumenti nisu dovoljno dodatno opisani u skladu s principima web pristupačnosti.

Neki sadržaji mrežnih stranica, koji su integralni dio web prezentacije ustanove, smješteni su na resursima vanjskih tvrtki i na njih nije moguće primijeniti sve naputke predložene u principima web pristupačnostoi te nisu niti usklađeni sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u travnju 2021.

Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je provelo Sveučilište u Slavonskom Brodu.

Izjava je zadnji put preispitana u lipnju 2022.

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na mrežnim stranicama Javnog weba Sveučilišta objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

  • putem e-pošte na adresu webmaster@unisb.hr,
  • putem službenih kanala UNISB na društvenim mrežama,
  • poštom na adresu Trg Ivane Brlić Mažuranić 2, 35000 Slavonski Brod.

Sveučilište u Slavonskom Brodu dužno je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik mrežnih stranica Javnog weba Sveučilišta nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da Sveučilište nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 35 446 188 ili putem e-pošte: webmaster@unisb.hr.

Skip to content