Menu Close

Nagrađivanje izvrsnosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Na Sveučilištu u Slavonskom Brodu izvrsnost će se nagrađivati u sljedećim kategorijama:

I. kategorija: ostvareni rezultati u podizanju kvalitete studiranja temeljeni na aktivnostima nastavnika/ suradnika u nastavi i radu sa studentima.

II. kategorija: ostvareni rezultati u objavama znanstvenih istraživanja.

III. kategorija: ostvareni rezultati u okviru projekata suradnje s gospodarstvom, u okviru projekata cjeloživotnog obrazovanja te u okviru suradnje u projektima s okruženjem i širom društvenom zajednicom (npr. dodatne izobrazbe).

IV. kategorija: ostvareni rezultati u okviru međunarodnih/ nacionalnih projekata (znanstveno-istraživački, razvojni, tehnologijski, IPA i drugi).

V. kategorija: znanstveni potencijal mlađih znanstvenika (odnosi se na zaposlenike na radnim mjestima višeg asistenta, docenta i izvanrednog profesora).

Radi poticanja izvrsnosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Slavonskom Brodu Povjerenstvo za izbor izvrsnog nastavnika/suradnika Sveučilišta u Slavonskom Brodu brine da se na internetskim stranicama Sveučilišta objavi baza podataka o nagrađenim nastavnicima/suradnicima Sveučilišta te da se ista kontinuirano nadopunjuje kroz godine.

Baza podataka o nagrađenim nastavnicima/suradnicima Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Skip to content