Menu Close

Postupci jednostavne nabave

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela prostora_samoposlužni aparati 2024.

 

BN-15/2021 – Usluga osiguranja studenata

Upit za ponudu BN-15/2021
19.10.2021.
Ponudbeni list BN-15/2021
19.10.2021.
Troškovnik BN-15/2021
19.10.2021.

BN-44/2021 – Radovi na sanaciji krova na objektima 10 sjever i 10 jug Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Poziv na dostavu ponude BN-44/2021
15.07.2021.
Ponudbeni list BN-44/2021
15.07.2021.
Troškovnik BN-44/2021
15.07.2021.

BN-28/2021 – Ličilački radovi za potrebe Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Upit za ponudu BN-28/2021
13.07.2021.
Ponudbeni list BN-28/2021
13.07.2021.
Troškovnik BN-28/2021
13.07.2021.

BN-46/2021 – Radovi na uređenju parkirališta i okoliša oko zgrade br. 10

Poziv na dostavu ponuda BN-46/2021
02.07.2021.
Ponudbeni list BN-46/2021
02.07.2021.
Troškovnik BN-46/2021
02.07.2021.

BN-2/2021 – Nabava tonera i tinti

Troškovnik BN-2/2021
20.5.2021.
Ponudbeni list BN-2/2021
20.5.2021.
Upit za dostavu ponuda BN-2/2021
20.5.2021.

 

BN-25/2021 – Materijal za čišćenje i održavanje

Troškovnik BN-25/2021
14.5.2021.
Ponudbeni list BN-25/2021
14.5.2021.
Poziv na dostavu ponuda BN-25/2021
14.5.2021.

 

BN-14/2021 – Preventivni zdrastveni pregled

Troškovnik BN-14/2021
7.5.2021.
Ponudbeni list BN-14/2021
7.5.2021.
Poziv na dostavu ponuda BN-14/2021
7.5.2021.

 

SN-1/2021 – Papir za printanje i fotokopiranje

 

Troškovnik SN-1/2021
17.3.2021.
Ponudbeni list SN-1/2021
17.3.2021.
Upit za dostavu ponuda SN-1/2021
17.3.2021.

 

BN-3 – Uredski materijal

 

Troškovnik BN-3/2021
16.3.2021.
Ponudbeni list BN-3/2021
16.3.2021.
Upit za dostavu ponuda BN-3/2021
16.3.2021.

 

BN-1/2021 – Informatička oprema

Troškovnik BN-1/2021
15.3.2021.
Ponudbeni list BN-1/2021
15.3.2021.
Poziv na dostavu ponuda BN-1/2021
15.3.2021.

 

BN-7/2021 – Dijelovi i potrepštine za računala

Troškovnik BN-7/2021
18.2.2021.

Ponudbeni list BN-7/2021
18.2.2021.

Poziv na dostavu ponuda BN-7/2021
18.2.2021.

 

BN-33/2021 – Provedba i administracija EU projekta AVACS

Odluka o odabiru BN-33/2021
12.2.2021.

Troškovnik BN-33/2021
29.1.2021.

Ponudbeni list BN-33/2021
28.1.2021.

Poziv na dostavu ponuda BN-33/2020
4.2.2021.

 

BN-33/2020 – NABAVA USLUGE IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI S ANALIZOM TROŠKOVA I KORISTI ZA PROJEKT CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE (CIRI)

Ponudbena dokumentacija – PRILOZI I-IV
11.1.2021.

Prilog A. Projektni zadatak – 08.01.2021
11.1.2021.

Poziv na dostavu ponuda – SFSB – Studija izvodivosti i CBA – 08.01.2021
27.1.2021.

 

BN 32-2020 – Uredski materijal

Troskovnik_Uredski materijal BN_32_2020
17.11.2020.

Ponudbeni list_Uredski materijal
11.11.2020.

Upit za ponudu BN 32-2020
11.11.2020.

 

BN 34-2020 – Toneri i tinte

Troskovnik_Toneri_BN34 2020
4.11.2020.
Upit za ponudu BN 34-2020
4.11.2020.

 

BN 29-2020 – Adaptacija prostora Sveučilišta u Slavonskom Brodu

3-Ponudbeni list Adaptacija BN 29-2020
1.10.2020.
2-Troskovnik BN 29-2020
1.10.2020.
1-SV-Upit za ponudu BN 29-2020
1.10.2020.

Skip to content