Menu Close

Suradnja s znanstvenim i visokoškolskim ustanovama

Naziv institucije Grad Država Godina
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek 2020.
Sveučilište Sjever Varaždin 2020.
Europski univerzitet Brčko distrikt Brčko

2021.

Tehnical University of Košice Košice 2021.
Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica Subotica 2021.
Faculty of Industrial Engineering, Robotics and Production Management Cluj Napoca 2021.
Veleučilište u Vukovaru Vukovar 2021.
Skip to content