Menu Close

TEAM International Society

Strojarski fakultet, Veleučilište u Slavonskom Brodu i GAMF Kecskemét, Mađarska su 2009. godine utemeljili međunarodnu udrugu International TEAM Society koja se bavi unapređivanjem i poticanjem međunarodne suradnje te razmjene spoznaja i iskustava u području znanosti i obrazovanja između članova udruge, znanstvenika i stručnjaka u području prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti.

Više informacija o udruzi nalazi se na TEAM INTERNATIONAL SOCIETY.

Društvo, između ostalog, organizira i međunarodne konferencije pa će se tako naredna, jedanaesta po redu međunarodna konferencija TEAM 2024 održati na TU Ostrava, Češka republika, 11.-13. rujna 2024. Poziv za sudjelovanje na konferenciji nalazi se na https://www.team2024.eu/.

Skip to content