Menu Close

Studentski centar

Studentski centar u SB logo

Osnovna zadaća Studentskog centra je organiziranje smještaja i prehrane te kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih aktivnosti studenata u Slavonskom Brodu.

Adresa: Svačićeva b.b., 350000 Slavonski Brod

Telefon: +385 (035) 442-648, +385(035) 443-170

Fax: +385 (035) 444-265

E-mail: info@stucsb.hr

Web adresa – www.stucsb.hr

Unutarnji ustroj Studentskog centra obuhvaća sljedeće jedinice:

  • Smještaj – Studentski dom s restoranom i apartmanom za gostujuće profesore predavače na Strojarskom fakultetu, Učiteljskom fakultetu i Veleučilištu u Slavonskom Brodu izgrađen je 1999. godine u sklopu Studentskog centra. Uz postojeća dva paviljona koja su početkom 2004. godine adaptirani i uređeni te opremljeni novim studentskim namještajem, Studentski dom u Slavonskom Brodu može pružiti usluge smještaja za ukupno 118 studenata.
  • Prehrana – U sklopu Studentskog doma nalaze se dva restorana s kuhinjom, manji s 80 obroka u smjeni i novi studentski restoran sa 150 obroka u smjeni “A LA CARTES”.
  • Studentski servis

Skip to content