Menu Close

Osnovne informacije

 
Logo Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Osnovne informacije o Sveučilištu možete pronaći ovdje: (PDF) (PPTX) .

Sveučilište u Slavonskom Brodu osnovano je Zakonom o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu (NN 110/15) kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Sveučilište je nastalo spajanjem Veleučilišta u Slavonskom Brodu, osnovanog Uredbom o osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu (»Narodne novine«, br. 108/06., 57/07. i 119/13.), Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentskog centra u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Djelatnost Sveučilišta je:

  • visoko obrazovanje
  • ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
  • ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u skladu sa zakonom koji regulira visoko obrazovanje
  • ustrojavanje i izvođenje obrazovnih programa koji se ne smatraju studijem u smislu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te se temelje na načelima cjeloživotnog učenja
  • ustrojavanje i izvođenje programa obrazovanja odraslih
  • obavljanje znanstvenog i visokostručnog rada uz uvjete utvrđene posebnim propisima
  • obavljanje ostalih znanstvenih i stručnih poslova
  • izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada
  • izrada stručnih mišljenja i vještačenja
  • cjelovito zadovoljenje potreba studentskog standarda.

Sveučilište je počelo obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar, 3. kolovoza 2020. godine.

Čelnik i voditelj Sveučilišta je rektor, prof. dr. sc. Ivan Samardžić.

Skip to content