Menu Close

Zaštita osobnih podataka

Sveučilište u Slavonskom Brodu svoje poslovanje i djelatnost usklađuje s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine te u svrhu zaštite osobnih podataka poduzima sve organizacijske i tehničke mjere sukladno propisima.

Sveučilište u Slavonskom Brodu prikuplja i obrađuje osobne podatke samo u mjeri koja je nužna za izvršavanje službenih ovlasti Sveučilišta na temelju zakona i propisa i/ili je obrada nužna za ostvarenje legitimnog interesa.

Prava ispitanika

Svaki ispitanik ima pravo u svakom trenutku od voditelja obrade zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prigovor vezan uz obradu te pravo na prenosivost podataka.

Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka: szop@unisb.hr ili predajom zahtjeva u urudžbenom uredu Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ivona Jandik, mag. iur.
Tel: +385 35 493406
Email: szop@unisb.hr

Zakonski okvir:

Interni akti i obrasci:

Zahtjev za brisanje osobnih podataka – 26.5.2021.

Privola – 26.5.2021.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Sveučilišta u Slavonskom Brodu – 26.5.2021.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka – 26.5.2021.

Skip to content