Menu Close

Stručna praksa

Stručna praksa je obvezan i sastavni dio nastavnog procesa na svim studijima Sveučilišta. Studenti se upućuju na stručnu praksu u skladu s izvedbenim planom studijskog programa. Pravilnikom o stručnoj praksi uređuju se ciljevi i organizacija stručne prakse, studentske obveze, sadržaj stručne prakse, mentorstvo, voditeljstvo i druga pitanja u vezi sa obavljanjem stručne prakse studenata Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Obavljanjem studentske prakse, studenti produbljuju znanja vezana uz dio struke kojim se poduzeće ili institucija bavi, a također razvijaju poslovnu odgovornost, komunikacijske vještine i timski rad, što će svakako doprinijeti postizanju ishoda učenja studijskog programa na kojem studiraju. Tijekom studentske prakse studenti se upoznaju s načinom rada, najčešćim problemima i rješenjima u poduzećima i institucijama, iz čega mogu proizaći teme završnih i diplomskih radova. Planiranje, organizaciju i druge poslove oko izvođenja stručne prakse provodi voditelj stručne prakse, koji je imenovan za svaki odjel na Sveučilištu u Slavonskom Brodu. Studenti Poljoprivrednog odjela dio stručne prakse odrađuju i na pokušalištu u Slobodnici kojim Sveučilište u Slavonskom Brodu raspolaže. Stručna praksa osigurava kvalitetan i siguran transfer znanja, čime se osiguravaju izvrsni inputi koje podižu studentima stupanj kompetencije i konkurentnosti na tržištu rada.
Skip to content