Menu Close

Stručni i institucijski projekti

Aktualni stručni i institucijski projekti

Naziv projekta Sastavnica Voditelj/
Koordinator
„Zeleno“ gospodarstvo Tehnički odjel Mladen Bošnjaković
Modeliranje i optimizacija energetske učinkovitosti termotehničkih sustava s obnovljivim izvorima energije Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Marija Živić
Procjena cjelovitosti heterogenih zavarenih spojeva elemenata sustava tlačne opremeProcjena cjelovitosti heterogenih zavarenih spojeva elemenata sustava tlačne opreme Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Pejo Konjatić
Modeliranje procesa za pametnu proizvodnju Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Tomislav Šarić
SBPIP-2023 Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Josip Cumin
Studentska praksa i tržište rada ODHZ Milan Stanić
LOG Biotehnički odjel Nataša Romanjek – Fajdetić
Odrednice izvršnih funkcija, empatija i školski uspjeh ODHZ Slavka Galić
IBKAS-2023 Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Andrijana Milinović

Arhiva stručnih i institucijskih projekata

Naziv projekta Sastavnica Voditelj/
Koordinator
Nove proizvodne tehnologije Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Pero Raos
Utjecaj tehnoloških parametara na zaostala naprezanja Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Daniel Novoselović
Modeliranje i optimiranje procesa primjenjivih u održavanju Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Katica Šimunović
Model upravljanja u uvjetima pojedinačne i maloserijske proizvodnje Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Roberto Lujić
Višekriterijski pristup konstruiranju, numeričkom modeliranju i optimiranju modularnih gradbenih struktura u razvoj proizvoda za multidisciplinarno područje primjene temeljem funkcije i funkcionalnosti s obzirom na sigurnost i održivi razvoj Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Željko Ivandić
Procjena životnog vijeka dentalnih implantata izvedenih trabekularnom strukturom Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Pejo Konjatić
Razvoj modela i računalnih programa za optimizaciju korištenja otpadne topline i energije iz obnovljivih izvora u kombiniranim sustavima grijanja, hlađenja i proizvodnje električne energije Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Marija Živić
Oplemenjivanje površina u cilju produljenja vijeka dijelova i opreme Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Vlatko Marušić
Poopćenja aritmetičkih sredina i njihove primjene Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Zlatko Pavić
Unaprjeđenje pokušališta u edukativne i istraživačke svrhe Biotehnički odjel Nataša Romanjek Fajdetić
Istraživanje utjecaja različitih sustava obrade na očuvanje vlažnosti aktivnog sloja tla u nestabilnim klimatskim uvjetima Biotehnički odjel Robert Benković
Pozicioniranje Sveučilišta u Slavonskom Brodu na tržištu obrazovanja Odjel društveno-humanističkih znanosti Anita Kulaš Mirosavljević
Izgradnja imidža i identiteta Sveučilišta u Slavonskom Brodu Odjel društveno-humanističkih znanosti Andreja Katolik Kovačević
Didaktičko-metodičke poteškoće u razrednoj nastavi s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Odjel društveno-humanističkih znanosti Tihomir Vidranski
Istraživanje problematike i načina rješavanja u tehnologiji obrade te implementacija u nastavne procese Tehnički odjel Marija Stoić
Energetska efikasnost u zgradarstvu Tehnički odjel Ivica Lacković
Modeliranje inovativnosti poduzeća pomoću inteligentne podatkovne analitike Tehnički odjel Marko Martinović
Odgovorne potrošačice! Biotehnički odjel Božica Japundžić-Palenkić
Unaprjeđenje pokušališta u edukativne i istraživačke svrhe Biotehnički odjel Nataša Romanjek Fajdetić
Skip to content