Menu Close

Energetika

Specijalistički diplomski stručni studij Energetika

Tehnički odjel Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Vrsta studijskog programa: Specijalistički diplomski stručni studij Energetika

Polje studija: Strojarstvo

Naziv studija: specijalistički diplomski stručni studij Energetika

Stručni naziv nakon završenog studija: Stručni specijalist inženjer strojarstva / stručna specijalistica inženjerka strojarstva
Duljina trajanja programa: Predviđeno trajanje studija je četiri semestra (2 godine).
Broj ECTS bodova: 120
Razina kvalifikacije prema HKO i EQF: Razina 7 prema HKO
Načini studiranja (redoviti / izvanredni studij): Specijalistički diplomski stručni studij Energetika može se studirati na redovitom ili izvanrednom studiju.
Pročelnik odjela: doc. dr. sc. Mladen Bošnjaković
Uvjeti upisa
Na specijalistički diplomski stručni studij Energetika mogu se upisati osobe sa završenim preddiplomskim stručnim ili preddiplomskim sveučilišnim studijem iz područja tehničkih znanosti (stečenih 180 ECTS bodova) te su temeljem rang liste svrstane u upisnu kvotu. Kandidatima koji se upišu, a koji su prethodno završili preddiplomski studij iz područja tehničkih znanosti koji nije iz polja strojarstva, mogu se odrediti najviše četiri ispita razlike iz preddiplomskog stručnog studija Proizvodno strojarstvo Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji te ispite trebaju položiti do završetka diplomskog studija. 
Pravila ispitivanja i ocjene
Pravila ispitivanja i ocjene definirani su na nivou Veleučilišta Pravilnikom o studiranju , a pojedinačno za svaki kolegij objavljena su na internetskim stranicama Sveučilišta i objašnjena studentima na prvom predavanju.
Međunarodna mobilnost studenata
Mobilnost tijekom studiranja nije obavezna, a moguće ju je ostvariti sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti.
Praktična nastava
Obavezan je dio svakog studijskog programa i održava se u prostorima Sveučilišta ili gospodarskim subjektima s kojim Sveučilište ima sporazum o suradnji .
Posebni postupak priznavanja prethodno ostvarenih ECTS bodova (formalno, informalno i neformalno)
Studenti Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji studiraju ili su studirali na drugim visokim učilištima mogu podnijeti zamolbu za priznavanje ostvarenih ECTS bodova i ocjena postignutih na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Uz pisanu zamolbu, student je dužan dostaviti slijedeće dokumente: presliku indeksa s drugom visokog učilišta (ako postoji), presliku studentske iskaznice, potvrdu o položenim ispitima i ostvarenim ECTS bodovima (izvornik), ovjereni nastavni program za položene i odslušane kolegije. Nepotpune zamolbe se ne razmatraju. Zamolbe se zaprimaju do 15.10. tekuće godine za priznavanje u idućoj akademskoj godini. Ova pravila se ne odnose na studente koji su ECTS bodove i ocjene ostvarili putem Erasmus programa mobilnosti kao ni na studente koji su zamolbu za priznavanjem ECTS bodova i ocjena podnijeli pri prijelazu s drugog visokog ili šta na Sveučilište u Slavonskom Brodu.
Skip to content