Menu Close

Zašto studirati na Biotehničkom odjelu?

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo i  Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj su utemeljeni na najnovijim svjetskim znanstvenim i stručnim spoznajama i izvode se putem predavanja, vježbi, seminara i stručne prakse koja se može pohađati na Sveučilištu ili u inozemstvu. Studiji su po strukturi i načinu izvođenja usporedivi sa studijima u Europskoj uniji i svijetu. Studentima se omogućuje usavršavanje kroz suradnju s gospodarskim subjektima čime se dodatno šire spoznaje vezano za stjecanje kompetencija kako bi se nakon studija uspješno uključili u proizvodnju, preradu i/ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. Polaznici stječu znanja iz svih grana poljoprivredne proizvodnje, a posebice znanja potrebna za ekološku proizvodnju hrane i prateću industriju te gospodarenje prirodnim resursima neophodnima za razvoj ruralnog i urbanog prostora. Zbog toga će studenti završetkom studija moći izraditi vlastiti poslovni plan na poljoprivrednom gospodarstvu primjenjujući ekološki način uzgoja za biljnu vrstu koja je najbolje prilagođena određenom ruralnom području. Također će imati mogućnost savladati principe uspješnog poduzetništva i upravljanja troškovima u agrobiznisu te korištenja razvojnih projekata i EU fondova u poljoprivrednoj proizvodnji.

Zapošljivost i karijera

Studenti koji završe Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo mogu se zapošljavati na poslovima unapređenja cjelokupne poljoprivredne proizvodnje kao i poslovima osmišljavanja idejnih rješenja uređenja krajobraza. Također su osposobljeni pripremiti proizvod dodane vrijednosti pri čemu je njihovo radno mjesto vezano za proizvodnju na vlastitom OPG-u ili u okviru drugih tvrtki koje se bave proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda. Studenti koji završe Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj mogu osim samostalnog rada na OPG-u kao voditelji proizvodnje obavljati poslove u uredima lokalne samoupravne i državne uprave u poslovima vezanim za ruralni sektor, zaštitu okoliša i ekološku proizvodnju kao i u institucijama i udrugama koje se bave gospodarenjem zaštićenim prostorima, u poslovima trgovine i prometa poljoprivrednim proizvodima, te u laboratorijima za ispitivanje kvalitete ekoloških proizvoda.

Ostalo

Polaznici studijskih programa upoznat će se u okviru praktične nastave s primjenom suvremenih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji s naglaskom na istraživanja vezana za povećanje prilagodbe poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama.

Skip to content