Menu Close

Zašto studirati na Odjelu društveno-humanističkih znanosti – Odsjek za ekonomiju?

Ciljevi specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment su: stjecanje specijaliziranih znanja za upravljanje pojedinim poslovnim područjima (marketinga, proizvodnje, prodaje i nabave, financija) radi unaprjeđenja poslovanja, stjecanje znanja i vještina poduzetništva za ostvarenje novog rasta i razvoja poduzeća, stjecanje znanja kako pozicionirati svoje poduzeće u okvirima globalne ekonomije kroz poznavanje institucija, politika, strategija i dostupnih fondova Europske unije, definiranje i izgradnja sustava vrijednosti u poduzeću na temeljima poslovne etike i društveno odgovornog poslovanja, stjecanje znanja i vještina iz područja strateškog menadžmenta te određivanje smjera u kojem će se poduzeće razvijati, stjecanje menadžerske vještina – vještine timske suradnje i komunikacije, vještine ophođenja s klijentima i razvoj drugih osobnih kompetencija menadžera u cilju podizanja ukupne organizacijske uspješnosti kroz upravljanje ljudskim potencijalima, upoznavanje sa kvantitativnim metodama u području poslovnog odlučivanja te učenje kako upravljati troškovima putem dobivenih analiza i metoda odlučivanja, primjena dostignuća digitalnog doba u unapređenju poslovanja.

Preddiplomski stručni Menadžment omogućuje studentima postizanje razine znanja, vještina i sposobnosti za obavljanje stručnih poslova i neposredno uključivanje u radni proces. Ciljevi preddiplomskog stručnog studija Menadžment: razumijevanje temeljne tržišno – orijentirane koncepcije upravljanja poduzećem, ovladavanje izvršavanjem i vođenjem svih procesa poslovanja na domaćem i na stranom tržištu, stjecanje temeljnih znanja i za druge analitičke i upravljačke poslove u poduzetničkim, državnim, trgovinskim i logističkim gospodarskim subjektima.

Zapošljivost i karijera

Polaznici studija Menadžment, preddiplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija stječu znanja iz gotovo svih grana ekonomije. Studij je utemeljen na najnovijim svjetskim znanstvenim i stručnim spoznajama iz ekonomije i gospodarstva. Misao vodilja preddiplomskog stručnog studijskog programa Menadžment je obrazovanje ekonomista (prvostupnika) za različite stručne poslove u poslovnim subjektima u uvjetima otvorenosti hrvatskoga gospodarstva za organizaciju, marketing, računovodstvo i trgovinu. Misao vodilja specijalističkog diplomskog stručnog studijskog programa Menadžment je obrazovanje ekonomista (stručnog specijalista) za različite specijalizirane poslove u pojedinim poslovnim područjima kao što su marketing, proizvodnja, prodaja i nabava te financije.

Ostalo

Preddiplomski stručni studij sastoji se od šest semestara. U prva dva stječu se temeljna ekonomska i infrastrukturna te produbljena temeljna ekonomska znanja, a u trećem, četvrtom i petom stječu se, pored navedenih i najvažnija specijalistička stručna znanja. Šesti semestar sastoji se od stručne prakse, te izrade završnog rada. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment predviđen je u trajanju od dvije godine, čime se omogućava vertikalna i horizontalna mobilnost studenata. Prvi, drugi i treći semestar čine po četiri obvezna predmeta i jedan izborni predmet, te studenti imaju obvezu redovito pohađati stručnu praksu, te se stručno usavršavati.

Skip to content