Menu Close

Zašto studirati na Odjelu društveno-humanističkih znanosti – Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja?

Studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te Učiteljskog studija pruža polaznicima mogućnosti osobnog i profesionalnog razvoja i osposobljavanja u području obrazovanja, istovremeno proširujući njihove perspektive nudeći izbor različitih predmeta s ciljem poticanja i razvijanja svijesti o kritičkom razmišljanju. Studiji prate globalne razvojne trendove i promjene u obrazovanju te se izvode putem predavanja, vježbi, seminara i stručne prakse. Po strukturi i načinu izvođenja usporedivi su sa srodnim studijima u Europi i svijetu. Redovni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij (5 godina ili 10 semestara) obrazuje buduće učiteljice i učitelje razredne nastave koji svojim širokim obrazovanjem u društvenim, humanističkim i prirodnim znanostima pokazuju opće i profesionalne kompetencije potrebne u radu s djecom osnovnoškolskog uzrasta. Izvanredni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji se sastoji od preddiplomskog (3 godine ili 6 semestara) i diplomskog (2 godine ili 4 semestra) sveučilišnog studija priprema buduće odgojiteljice i odgojitelje za rad s djecom u predškolskim ustanovama te djelovanje u slojevitim i složenim procesima ranog odgoja i obrazovanja.

Cilj studija informatike je razviti svijest o ulozi i važnosti računala u efikasnijem komuniciranju, suradnji i učenju te pristupu svjetskoj bazi podataka. Za sadašnje i buduće mlade generacije informatička izobrazba od izuzetnog je značaja što je u skladu sa sviješću o ovovremenoj i budućoj utemeljenosti ovog studija. Utjecaj razvoja znanosti, tehnike i tehnologije možda je najveći upravo u informatici stoga će se spomenuti dosezi odraziti i na promjene obrazovnog profila učitelja Modul – informatika studente temeljito osposobljava za korištenje informacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu te za informatički odgoj i obrazovanje mlađe školske djece

Zapošljivost i karijera

Polaznici Učiteljskog studija stječu znanja i kvalifikacije za poučavanje u primarnom obrazovanju u sustavu razredne nastave kao i različite oblike rada koje isti podrazumijeva. Uvođenjem Informatike kao obveznog nastavnog predmeta u peti i šesti razred te izbornog predmeta u prva četiri razreda osnovne škole polaznicima Učiteljskog studija sa završenim modulom Informatike otvaraju se dodatne mogućnosti zaposlenja u tom području. Polaznici studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja usvajaju znanja i vještine neophodne za djelokrug rada u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te u različitim izvaninstitucijskim programima ranog i predškolskog odgoja (igraonice, radionice, itd.).

Ostalo

Svaki program koji Odjel nudi omogućava polaznicima obogaćujuće iskustvo i raspon različitih vještina bitnih za djelovanje u skladu s brzorastućim promjenama i zahtjevima složenog i multikulturnog društva u kojemu žive i rade.

Skip to content