Menu Close

Zašto studirati na Tehničkom odjelu?

Strojarstvo je jedno od temeljnih polja područja tehničkih znanosti koje značajno doprinosi stvaranju novih vrijednosti i porastu nacionalnog dohotka. Danas je područje strojarstva toliko široko i interdisciplinarno, da praktički nema ljudske djelatnosti u koju strojarstvo nije prodrlo i pridonijelo njenom razvoju. Strojarstvo obuhvaća vrlo širok raspon različitih tehničkih sustava koji se osnivaju u strojogradnji, ali se primjenjuju u gotovo svim gospodarskim granama uključujući energetiku, poljoprivredu, građevinarstvo, kemijsku i procesnu industriju, ali i medicinu te čitav niz drugih djelatnosti. Kontinuirane i brze promjene u današnjem svijetu koje proizvode nova znanja i dostignuća nužno traže i odgovarajući proces naobrazbe. Područje djelovanja suvremeno obrazovanog stručnjaka iz područja strojarstva obuhvaća sve faze životnog ciklusa proizvoda: oblikovanje (konstrukciju), proizvodnju i uporabu, ali i recikliranje proizvoda na kraju životnog vijeka.

Tehnički odjel obrazuje stručnjake koji daju značajan doprinos razvoju gospodarstva u regiji  pa i šire. Preddiplomski stručni studij Strojarstva ima visok stupanj podudarnosti sa srodnim studijima na renomiranim domaćim, ali i europskim visokoškolskim institucijama. Specijalistički diplomski stručni studij Energetika pak omogućuje stjecanje znanja vezanih za procese i postrojenja za proizvodnju i pretvorbu energije. Kako u svakodnevnom životu ne možemo bez različitih oblika energije jasna je važnost ovog studija koji obuhvaća i kolegije iz zaštite okoliše, energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije.

Zapošljivost i karijera

Stručni prvostupnici inženjeri strojarstva mogu se zapošljavati na poslovima:

•       operativne pripreme proizvodnje
•       tehnološke pripreme proizvodnje
•       vođenja i organizacije suvremenih procesa proizvodnje
•       organizacije i tehnologije održavanja opreme, strojeva i energetskih postrojenja
•       logističke podrške proizvodnim i drugim procesima
•       kontrole kvalitete i laboratorijskih ispitivanja
•       nabave materijala
•       u poduzetništvu u različitim područjima strojarstva
•       prodaje i nabave strojeva, uređaja i dijelova za njihovo održavanje

Pri tome je njihovo radno mjesto prvenstveno vezano za proizvodnju u pogonu. Inženjeri strojarstva mogu se zaposliti u različitim područjima: metalnoj, brodograđevnoj, građevinskoj i automobilskoj industriji, proizvodnji alata, konstrukcijskim uredima, ispitnim stanicama, uslužnim djelatnostima i dr. Nastavak studija moguć je na visokim učilištima koja izvode specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski studij iz područja strojarstva.

Skip to content