Menu Close

Javna obrana teme doktorskog rada pod naslovom “lstraživanje zavarljivosti ultračvrstog čelika Strenxl 300 simulacijom toplinskog ciklusa zavarivanja “

Javna obrana teme doktorskog rada pod naslovom “lstraživanje zavarljivosti ultračvrstog čelika Strenxl 300 simulacijom toplinskog ciklusa zavarivanja “, pristupnika Marka Horvata, dipl.ing.stroj., predviđa se u petak, 7. lipnja 2024. godine u 11:00 sati u Vijećnici Sveudilišta u Slavonskom Brodu, Trg I. B. Mažuranić 2.

(ODLUKA PDF)

 

Posted in Naslovnica, Znanost
Skip to content