Menu Close

Javni poziv za posao popisivača i kontrolora

Na temelju člank a 19. Zakon a o popisu s tanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje

JAVNI POZIV

zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijav a za posao popisivača i kontrolora u d rugoj fazi provedbe Popis a stanovništva,kućanstava i stanov a u R epublic i Hrvatskoj 2021. g.

Detaljnije na https://popis2021.hr/assets/PDF/javni_poziv.pdf

Posted in Naslovnica, Studenti, Život
Skip to content