Menu Close

Natječaj za mobilnost nastavnika Erasmus+ K103

SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA

U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA – Ključna aktivnost 1

INDIVIDUALNA MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA

u akademskoj godini 2020./2021.

projekt broj 2020-1-HR01-KA103-077114

Opće odredbe

Sveučilište u Slavonskom Brodu raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju za boravak na inozemnim ustanovama u sklopu u okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1. Svrha boravka u inozemstvu je stručno podučavanje i osposobljavanje za nastavno i nenastavno osoblje.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je od 15. lipnja 2021. – 31. svibnja 2022.

Osoblje koje može sudjelovati u Programu mobilnosti:

– osobe u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima koje su na Sveučilištu zaposlene temeljem ugovora o radu,

– nenastavno (stručno i administrativno) osoblje zaposleno na Sveučilištu temeljem ugovora o radu.

– te vanjski suradnici Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji imaju važeći Ugovor o djelu.

 

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručnog osposobljavanja/podučavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Slavonskom Brodu i partnerske visokoobrazovne ustanove u inozemstvu (osim kada je predviđeno stručno usavršavanje na ustanovi koja nema status visokog učilišta). Za realizaciju aktivnosti stručnog osposobljavanja/podučavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum. Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje.

 

Dužina razdoblja mobilnosti za stručno osposobljavanje/podučavanje je najkraće 2 dana, a najduže 2 mjeseca.

Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Iznosi financijske potpore ovise o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se nastavno/nenastavno osoblje prijavljuje u okviru ovog Natječaja i navedeni su u uputama za nastavno i nenastavno osoblje.

Svaki kandidat dužan je sam kontaktirati nastavnike/djelatnike pri inozemnim ustanovama te dogovoriti plan rada/nastavni plan i trajanje boravka.

 

Kriteriji odabira kandidata:

• kvaliteta plana rada/nastavnog plana

• korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi

• poznavanje jezika na kojem će se održavati stručno osposobljavanje/ podučavanje

• dužina boravka mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se provesti

• način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu.

 

Prednost pri odabiru kandidata ima ono nastavno/nenastavno osoblje koje još nije sudjelovalo u nekom programu mobilnosti.

Povjerenstvo će nakon završetka postupka odabira na osnovu bodova dodijeljenih po navedenim kriterijima sastaviti listu odabranih i odbijenih kandidata kao i „listu čekanja“, ukoliko za nju postoje uvjeti, najkasnije 2 tjedna od završetka natječaja. Rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Odbijeni pristupnici bit će putem e-maila izvješteni o rezultatima selekcijskog postupka.

 

Prijava na Natječaj treba sadržavati:

1. Popunjen prijavni obrazac,

2. Popunjen i potpisan obrazac za plan rada (za stručno osposobljavanje) ili obrazac Nastavnog plana (za aktivnost održavanja nastave tj. podučavanja)

3. Dokaz o državljanstvu (preslika),

4. Potvrda poslodavca o statusu zaposlenika,

5. Pozivno pismo od inozemne visokoobrazovne institucije,

6. Životopis (Europass CV format),

7. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za kandidate s invaliditetom),

8. Dokument u kojem je naveden stupanj invaliditeta (za kandidate s invaliditetom)

Potpisom prijavnog obrasca pristupnik na Natječaj pristaje na javnu objavu svojih podataka na web stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Slavonskom Brodu u okviru evaluacijskog postupka.

Rok za prijavu na Natječaj je 14. lipanj 2021. godine.

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku (.doc format) potrebno je poslati na e-mail adresu: erasmus@unisb.hr.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranici Sveučilišta u Slavonskom Brodu (www.unisb.hr) te upitom na e-mail adresu: erasmus@unisb.hr.

Prijavni obrasci i ostali vezani dokumenti sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

 

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA:

1. Prijavni obrazac za nastavno i nenastavno osoblje,

2. Plan rada ili nastavni plan

3. Obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za kandidate s invaliditetom),

4. Europass CV obrazac (http://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae)

5. Kalkulator za izračun udaljenosti putovanja (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm )

6. Staff Mobility Agreement for teaching (Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja)

7. Staff Mobility Agreement for training (Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja)

8. Upute za nastavno i nenastavno osoblje

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb.

Posted in Erasmus+ mobilnost
Skip to content