Menu Close

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja Erasmus+ KA131 – rujan 2023.

SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA

U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA – Ključna aktivnost 1,

INDIVIDUALNA MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA  

u akademskoj godini 2023./2024.

projekt broj 2023-1-HR01-KA131-HED-000125242

Opće odredbe

Sveučilište u Slavonskom Brodu raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju za boravak na inozemnim ustanovama u sklopu u okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1. Svrha boravka u inozemstvu je stručno podučavanje i osposobljavanje za nastavno i nenastavno osoblje.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti u projektu broj 2023-1-HR01-KA131-HED-000125242 je od 15.11.2023. – 31.07.2025. godine.

Osoblje koje može sudjelovati u Programu mobilnosti:

– osobe u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima koje su na Sveučilištu zaposlene temeljem ugovora o radu,

– nenastavno (stručno i administrativno) osoblje zaposleno na Sveučilištu temeljem ugovora o radu.

– te vanjski suradnici Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji imaju važeći Ugovor o djelu.

 

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Slavonskom Brodu i partnerske visokoobrazovne ustanove u inozemstvu (osim kada je predviđeno stručno usavršavanje). Za realizaciju aktivnosti stručnog osposobljavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Dužina razdoblja mobilnosti za stručno osposobljavanje je najkraće 2 dana, a najduže 2 mjeseca.

Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Iznosi financijske potpore ovise o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se nastavno/nenastavno osoblje prijavljuje u okviru ovog Natječaja i navedeni su u uputama za nastavno i nenastavno osoblje.

Svaki kandidat dužan je sam kontaktirati nastavnike/djelatnike pri inozemnim ustanovama te dogovoriti plan rada/nastavni plan i trajanje boravka.

 

Kriteriji odabira kandidata:

 • kvaliteta plana rada
 • korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi
 • poznavanje jezika na kojem će se održavati stručno osposobljavanje
 • dužina boravka mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se provesti
 • način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu.

Prednost pri odabiru kandidata ima ono nastavno/nenastavno osoblje koje još nije sudjelovalo u nekom programu mobilnosti.

Povjerenstvo će nakon završetka postupka odabira na osnovu bodova dodijeljenih po navedenim kriterijima sastaviti listu odabranih i odbijenih kandidata kao i „listu čekanja“, ukoliko za nju postoje uvjeti, najkasnije 2 tjedna od završetka natječaja. Rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Odbijeni pristupnici bit će putem e-maila izvješteni o rezultatima selekcijskog postupka.

 

Prijava na Natječaj treba sadržavati:

 1. Popunjen prijavni obrazac,
 2. Popunjen i potpisan obrazac za plan rada (za stručno osposobljavanje) ili obrazac nastavnog plana (za aktivnost održavanja nastave tj. podučavanja)
 3. Dokaz o državljanstvu (preslika),
 4. Potvrda poslodavca o statusu zaposlenika,
 5. Pozivno pismo od inozemne visokoobrazovne institucije,
 6. Životopis (Europass CV format),
 7. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za kandidate s invaliditetom),
 8. Dokument u kojem je naveden stupanj invaliditeta (za kandidate s invaliditetom)

 

Potpisom prijavnog obrasca pristupnik na Natječaj pristaje na javnu objavu svojih podataka na web stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Slavonskom Brodu u okviru evaluacijskog postupka. Obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati ovdje.

 

Rok za prijavu na Natječaj je 20.10.2023. godine.

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku (.pdf format) potrebno je poslati na e-mail adresu: erasmus@unisb.hr.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranici Sveučilišta u Slavonskom Brodu (www.unisb.hr ) te upitom na e-mail adresu: erasmus@unisb.hr.

Prijavni obrasci i ostali vezani dokumenti sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA:

 1. Prijavni obrazac za nastavno i nenastavno osoblje,
 2. Plan rada/Nastavni plan
 3. Obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za kandidate s invaliditetom),
 4. Europass CV obrazac (http://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae)5. Kalkulator za izračun udaljenosti putovanja
 5. Staff Mobility Agreement for teaching (Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja)
 6. Staff Mobility Agreement for training (Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja)
 7. Upute za nastavno i nenastavno osoblje

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb.

 

KLASA:  605-01/23-01/53

URBROJ: 2178-1-39-03-23-2

Posted in Erasmus+ mobilnost
Skip to content