Menu Close

Natječaj za mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa KA1 (KA171) – rujan 2023.

SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu financijskih potpora u okviri Erasmus+ programa

Ključna aktivnost 1 – (KA171)

individualna mobilnost nastavnog osoblja, projekti mobilnosti između partnerskih država

 

OPĆI DIO

Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog osoblja Sveučilišta u Slavonskom Brodu i njegovih sastavnica u projektu broj 2023-1-HR01-KA171-HED-000148076 vrijeme realizacije 15.11.2023. do 31.07.2026.

Svrha mobilnosti nastavnog osoblja je podučavanje i osposobljavanje u inozemnim visokoobrazovnim ustanovama.

U okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA171) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država, mobilnost osoblja Sveučilištu u Slavonskom Brodu je moguća prema visokoškolskim ustanovama u tzv. partnerskim zemljama s kojima je Sveučilište sklopilo bilateralni međuinstitucijski sporazum o suradnji. Za točan popis partnerskih visokoškolskih ustanova konzultirati Posebni dio ovog Natječaja, prilog: Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni nastavnog osoblja.

 

Trajanje mobilnosti

Mobilnost osoblja u svrhu podučavanja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu). Za točan broj dogovorenih mjesta i dana s partnerskom institucijom konzultirati Posebni dio ovog Natječaja, prilog: Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni nastavnog osoblja.

 

Važeće razdoblje za ostvarenje mobilnosti

Vrijeme realizacije mobilnosti u projektu 2023-1-HR01-KA171-HED-000148076 je 15.11.2023. do 31.07.2026.

Proračun Natječaja

Agencija za mobilnost i programe EU-a odobrila je Sveučilištu u Slavonskom Brodu temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za projekat u okviru programa ERASMUS+ broj 2023-1-HR01-KA171-HED-000148076 s ukupnim iznosom 104.565,00 EUR u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA171) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država. Temeljem ovog Natječaja raspisuje se proračun u iznosu 104.565,00 EUR iz 2023. godine za razdoblje mobilnosti od 15.11.2023. do 31.07.2026. godine.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

 1. prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku),
 2. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (STA Agreement) / osposobljavanja (STT Agreement) ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije,
 3. životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice,
 4. dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – sastavnica obavezno navodi da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi (ne slati kopiju Ugovora),
 5. potpisana suglasnost rektora/dekana/pročelnika za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti,
 6. pozivno pismo s prihvatne ustanove.

 

Rok za prijavu:

 • Rok za slanje potpune prijavne dokumentacije: 20.10.2023.

Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je poslati (potpisano i skenirano):

▪ u elektroničkom obliku na e-mail adresu: erasmus@unisb.hr

 

Prije prijave na Natječaj kandidat je dužan kontaktirati nastavnike/djelatnike/voditelje katedri, zavoda ili ureda na ciljnoj inozemnoj visokoškolskoj ustanovi te dogovoriti nastavni plan tj. plan rada i datume svoga boravka.

 

Nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzimati datum pristiglog e-maila).

 

Prijavom na Natječaj kandidat pristaje da se njegovo ime i podaci vezani uz željenu mobilnost javno objave u rezultatima Natječaja. Potpisom prijavnog obrasca pristupnik na Natječaj pristaje na javnu objavu svojih podataka na web stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Slavonskom Brodu u okviru evaluacijskog postupka. Obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati ovdje.

 

PAŽNJA: Upute (v. Posebni dio) sastavni su dio ovoga Natječaja i kandidati su obvezni prije prijave upoznati se s njima.

 

NAKON OBJAVE REZULTATA

Svi kandidati bit će izvješteni o rezultatima Natječaja te će im biti omogućen uvid u popis kandidata koji su odabrani, na listi čekanja i/ili odbijeni. Popisi odabranih i odbijenih kandidata, kao i liste čekanja bit će objavljene na mrežnim stranicama Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Izabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije i po povratku s inozemne ustanove pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni) te Sveučilištu dostaviti zatraženu dokumentaciju.

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu za odabir kandidata u okviru programa mobilnosti na Sveučilištu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od 8 dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Sveučilišta. Žalba se podnosi u elektroničkom obliku na e-mail: erasmus@unisb.hr. O žalbi odlučuje isto Povjerenstvo u roku od 8 dana od podnošenja žalbe donošenjem Odluke o žalbi.

 

Završna napomena: Eventualne izmjene i dopune ovoga Natječaja bit će objavljene na mrežnoj stranici Sveučilišta u Slavonskom Brodu:

https://www.unisb.hr/category/erasmus-mobilnost/ .

Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi:

▪ Damir Rukavina, mag.cin., Erasmus koordinator,

Tel. 035/ 493-438, erasmus@unisb.hr

 

 

POSEBNI DIO

Posebni dio ovog Natječaja sadrži:

 1. Upute uz Natječaj,
 2. Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i nastavnog osoblja za razdoblje 2021.-2028.,
 3. Prijavni obrazac (na hrvatskom),
 4. Pozivno pismo,
 5. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (STA Agreement),
 6. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (STT Agreement),
 7. Europass obrazac za životopis,
 8. Pretraživač ISCED kodova,
 9. Kriteriji za rangiranje Erasmus+ prijava za nastavno osoblje (programske i partnerske zemlje),
 10. Erasmus+ programski vodič 2023. (Erasmus+ Programme Guide 2023.).

 

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti nastavnog osoblja provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb.

 

KLASA: 605-01/23-01/52

URBROJ: 2178-1-39-03-23-2

Posted in Erasmus+ mobilnost
Skip to content