Menu Close

Natječaj za mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa ključna aktivnost 1 (KA107)

NATJEČAJ
za mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107)

Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 15.06.2021. do 31.07.2022.

OPĆI DIO

Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog osoblja Sveučilišta u Slavonskom Brodu i njegovih sastavnica za razdoblje od 15.06.2021. do 31.07.2022. u svrhu podučavanja (STA) (nastavno osoblje) ili u svrhu osposobljavanja (STT) (nastavno i nenastavno osoblje) na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi.

U okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država, mobilnost osoblja Sveučilištu u Slavonskom Brodu je moguća prema visokoškolskim ustanovama u tzv. partnerskim zemljama s kojima je Sveučilište sklopilo bilateralni međuinstitucijski sporazum o suradnji. Za točan popis partnerskih visokoškolskih ustanova konzultirati Posebni dio ovog Natječaja, prilog: Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni nastavnog osoblja za razdoblje 2020. – 2021.

Trajanje mobilnosti
Mobilnost osoblja u svrhu podučavanja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu). Za točan broj dogovorenih mjesta i dana s partnerskom institucijom konzultirati Posebni dio ovog Natječaja, prilog: Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni nastavnog osoblja za razdoblje 2020.-2021.

Važeće razdoblje za ostvarenje mobilnosti

Mobilnost je moguće ostvariti od 15. lipnja 2021. do 31. srpnja 2022.

Proračun Natječaja

Agencija za mobilnost i programe EU-a odobrila je Sveučilištu u Slavonskom Brodu temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za: Projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport), broj sporazuma– 2019-1-HR01-KA107-060379 s ukupnim iznosom od 61.580,00 EUR i broj sporazuma – 2020-1-HR01-KA107- 077195 s ukupnim iznosom od 24.280,00 EUR za dolaznu i odlaznu mobilnosti nastavnoga osoblja (putovanje i pojedinačna potpora) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za projektno razdoblje do 31.07.2022. Temeljem ovog Natječaja raspisuje se proračun u iznosu od 61.580,00 EUR iz 2019. i 24.280,00 EUR iz 2020. godine za razdoblje mobilnosti od 15.06.2021. do 31.07.2022. godine.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

1. prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku),

2. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (STA Agreement) / osposobljavanja (STT Agreement) ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije,

3. životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice,

4. dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – sastavnica obavezno navodi da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi (ne slati kopiju Ugovora),

5. potpisana suglasnost dekana / rektora za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti,

6. pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno).

Rok za prijavu:

• Rok za slanje potpune prijavne dokumentacije: 14. lipanj 2021.

Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je poslati (potpisano i skenirano):

▪ u elektroničkom obliku na e-mail adresu: erasmus@unisb.hr

Prije prijave na Natječaj kandidat je dužan kontaktirati nastavnike/djelatnike/voditelje katedri, zavoda ili ureda na ciljnoj inozemnoj visokoškolskoj ustanovi te dogovoriti nastavni plan tj. plan rada i datume svoga boravka.

Nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzimati datum pristiglog e-maila).

Prijavom na Natječaj kandidat pristaje da se njegovo ime i podaci vezani uz željenu mobilnost javno objave u rezultatima Natječaja.

PAŽNJA: Upute (v. Posebni dio) sastavni su dio ovoga Natječaja i kandidati su obvezni prije prijave upoznati se s njima.

 

NAKON OBJAVE REZULTATA

Svi kandidati bit će izvješteni o rezultatima Natječaja te će im biti omogućen uvid u popis kandidata koji su odabrani, na listi čekanja i/ili odbijeni. Popisi odabranih i odbijenih kandidata, kao i liste čekanja bit će objavljene na mrežnim stranicama Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Izabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije i po povratku s inozemne ustanove pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni) te Sveučilištu dostaviti zatraženu dokumentaciju.

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu za odabir kandidata u okviru programa mobilnosti na Sveučilištu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od 8 dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Sveučilišta. Žalba se podnosi u elektroničkom obliku na e-mail: erasmus@unisb.hr. O žalbi odlučuje isto Povjerenstvo u roku od 8 dana od podnošenja žalbe donošenjem Odluke o žalbi.

Završna napomena: Eventualne izmjene i dopune ovoga Natječaja bit će objavljene na mrežnoj stranici Sveučilišta u Slavonskom Brodu: https://www.unisb.hr/s/natjecaji/8

Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi: Damir Rukavina, mag.cin., Erasmus koordinator, Tel. 035/ 493-438, erasmus@unisb.hr

POSEBNI DIO
Posebni dio ovog Natječaja sadrži:

1. Upute uz Natječaj,

2. Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i nastavnog osoblja za razdoblje 2019.-2021.,

3. Prijavni obrazac (na hrvatskom),

4. Pozivno pismo,

5. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement),

6. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Staff Mobility for Training – Mobility Agreement),

7. Europass obrazac za životopis,

8. Pretraživač ISCED kodova,

9. Kriteriji za rangiranje Erasmus+ prijava za nastavno osoblje (programske i partnerske zemlje),

10. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide).

11. Tablica iznos financijske potpore

12 . Partnerske zemlje

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb.

Posted in Erasmus+ mobilnost
Skip to content