Menu Close

Natječaj za mobilnost studenata Erasmus+ K103

SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA STUDENTIMA

ZA MOBILNOST U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA –

Ključne aktivnosti 1,

iz projekta 2020-1-HR01-KA103-077114

Opće odredbe

Sveučilište u Slavonskom Brodu raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoobrazovne ustanove ili tvrtke u sklopu u okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1. Svrha boravka u inozemstvu je obavljanje stručne prakse ili studijskog boravka.

Razdoblje za realizaciju mobilnosti po Natječaju je od 15. lipnja 2021. – 31. svibnja 2022.

Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju svi redovni i izvanredni studenti Sveučilišta pod uvjetom da imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države članice EU, EFTA države) ili status izbjeglice, a prijave mogu podnijeti i osobe bez državljanstva odnosno osobe koje imaju registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj.

Iznosi financijske potpore za studente ovise o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u uputama za studente.

 

Kriterij odabira studenata

Postupak odabira studenata prijavljenih na Natječaj provodi Sveučilište u Slavonskom Brodu. Za provođenje postupka odabira pristupnika osnovano je Povjerenstvo za odabir kandidata.

 

Osnovni kriteriji za odabir kandidata su:

• akademski uspjeh,

• pismo motivacije.

 

U slučaju da više kandidata ima jednak broj bodova, dodatni kriterij za odabir pristupnika je:

• intervju s Povjerenstvom.

 

Prednost pri odabiru kandidata imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za vrijeme studija.

Povjerenstvo će nakon završetka postupka odabira na osnovu bodova dodijeljenih po navedenim kriterijima sastaviti listu odabranih i odbijenih kandidata kao i „listu čekanja“, ukoliko za nju postoje uvjeti, najkasnije 2 tjedna od završetka natječaja. Rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Odbijeni pristupnici bit će pisanim putem izvješteni o rezultatima selekcijskog postupka.

 

Prijava na Natječaj treba sadržavati:

1. Popunjen prijavni obrazac,

2. Pismo motivacije,

3. Životopis (Europass CV format),

4. Dokaz o državljanstvu (preslika),

5. Prijepis ocjena svih položenih ispita,

6. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za studente s invaliditetom),

7. Dokument u kojem je naveden stupanj invaliditeta (za studente s invaliditetom).

 

Potpisom prijavnog obrasca pristupnik na Natječaj pristaje na javnu objavu svojih podataka na web stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Slavonskom Brodu u okviru evaluacijskog postupka.

 

Rok za prijavu na Natječaj je 14. lipanj 2021. godine.

Prijavnu dokumentaciju potrebno je poslati u elektroničkom obliku (potpisanu, skeniranu) na e-mail adresu: erasmus@unisb.hr.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranici Sveučilišta u Slavonskom Brodu (www.unisb.hr ) te upitom na e-mail adresu: erasmus@unisb.hr.

 

Prijavni obrasci i ostali vezani dokumenti sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

 

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA:

 

1. Prijavni obrazac za stručnu praksu ili studijski boravak za akademsku godinu 2021./2022.

3. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za studente s invaliditetom)

4. Europass CV obrazac (http://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae)

5. Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse) + upute ili Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) + upute

6. Upute za studente

 

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb.

Posted in Erasmus+ mobilnost
Skip to content