Menu Close

Natječaj za mobilnost studenata Erasmus+ KA103 i KA131 – ožujak 2023.

SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA

Ključne aktivnosti 1, individualna mobilnost studenata u akademskoj godini 2022./2023.

iz projekta 2020-1-HR01-KA103-077114

iz projekta 2021-1-HR01-KA131-HED-000011211

iz projekta 2022-1-HR01-KA131-HED-000052936

Opće odredbe

Sveučilište u Slavonskom Brodu raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoobrazovne ustanove ili tvrtke u sklopu u okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1. Svrha boravka u inozemstvu je obavljanje stručne prakse, studijskog boravka ili kratkoročne mobilnosti.

Razdoblje za realizaciju mobilnosti po Natječaju za:

 • projekat 2020-1-HR01-KA103-077114 je od 03.2023. – 31.05.2023. godine
 • projekat 2021-1-HR01-KA131-HED-0000112114 je od 03.2023. – 31.10.2023. godine.
 • projekat 2022-1-HR01-KA131-HED-000052936 je od 03.2023 – 31.10.2024. godine.

Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju svi redovni i izvanredni studenti Sveučilišta pod uvjetom da imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države članice EU, EFTA države) ili status izbjeglice, a prijave mogu podnijeti i osobe bez državljanstva odnosno osobe koje imaju registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj.

Iznosi financijske potpore za studente ovise o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u uputama za studente.

Kriterij odabira studenata

Postupak odabira studenata prijavljenih na Natječaj provodi Sveučilište u Slavonskom Brodu. Za provođenje postupka odabira pristupnika osnovano je Povjerenstvo za odabir kandidata.

Osnovni kriteriji za odabir kandidata su:

 • akademski uspjeh,
 • pismo motivacije.

 

U slučaju da više kandidata ima jednak broj bodova, dodatni kriterij za odabir pristupnika je:

 • intervju s Povjerenstvom.

 

Prednost pri odabiru kandidata imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za vrijeme studija.

Povjerenstvo će nakon završetka postupka odabira na osnovu bodova dodijeljenih po navedenim kriterijima sastaviti listu odabranih i odbijenih kandidata kao i „listu čekanja“, ukoliko za nju postoje uvjeti, najkasnije 2 tjedna od završetka natječaja. Rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Odbijeni pristupnici bit će pisanim putem izvješteni o rezultatima selekcijskog postupka.

Prijava na Natječaj treba sadržavati:

 1. Popunjen prijavni obrazac (stručna praksa ili studiji ili kratkoročna mobilnost)
 2. Pismo motivacije,
 3. Životopis (Europass CV format),
 4. Dokaz o državljanstvu (preslika),
 5. Prijepis ocjena svih položenih ispita,
 6. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za studente s invaliditetom),
 7. Dokument u kojem je naveden stupanj invaliditeta (za studente s invaliditetom).

Potpisom prijavnog obrasca pristupnik na Natječaj pristaje na javnu objavu svojih podataka na web stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Slavonskom Brodu u okviru evaluacijskog postupka. Obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati ovdje. 

Rok za prijavu na Natječaj je 20.03.2023. godine.

Prijavnu dokumentaciju potrebno je poslati u elektroničkom obliku (potpisanu, skeniranu, .pdf format) na e-mail adresu: erasmus@unisb.hr.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranici Sveučilišta u Slavonskom Brodu (www.unisb.hr) te upitom na e-mail adresu: erasmus@unisb.hr.

Prijavni obrasci i ostali vezani dokumenti sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA:

 1. Prijavni obrazac za stručnu praksu, studijski boravak ili kratkotrajnu mobilnost za akademsku godinu 2022./2023.
 2. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za studente s invaliditetom)
 3. Europass CV obrazac (http://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae)
 4. Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse) + upute ili Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) + upute
 5. Upute za studente

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb.

 

KLASA: 605-01/23-01/8

URBROJ: 2178-1-39-03-23-2

Posted in Erasmus+ mobilnost, Naslovnica
Skip to content