Menu Close

Natječaj – (KA131) – individualna mobilnost studenata u akademskoj godini 2024.-2025. – svibanj – lipanj 2024.

SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA

Ključne aktivnosti 1, individualna mobilnost studenata u akademskoj godini 2024./2025. i 2025./2026.

iz projekta 2024-1-HR01-KA131-HED-000224469

Opće odredbe

Sveučilište u Slavonskom Brodu raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoobrazovne ustanove ili tvrtke u sklopu u okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1. Svrha boravka u inozemstvu je obavljanje stručne prakse ili studijskog boravka.

Razdoblje za realizaciju mobilnosti iz projekta 2024-1-HR01-KA131-HED-000224469 je od  01.10.2024. – 31.07.2026. godine.

Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju svi redovni i izvanredni studenti Sveučilišta pod uvjetom da imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države članice EU, EFTA države) ili status izbjeglice, a prijave mogu podnijeti i osobe bez državljanstva odnosno osobe koje imaju registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj.

Iznosi financijske potpore za studente ovise o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u uputama za studente.

Kriterij odabira studenata

Postupak odabira studenata prijavljenih na Natječaj provodi Sveučilište u Slavonskom Brodu. Za provođenje postupka odabira pristupnika osnovano je Povjerenstvo za odabir kandidata.

Osnovni kriteriji za odabir kandidata su:

 • akademski uspjeh,
 • pismo motivacije.

 

U slučaju da više kandidata ima jednak broj bodova, dodatni kriterij za odabir pristupnika je:

 • intervju s Povjerenstvom.

 

Prednost pri odabiru kandidata imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za vrijeme studija.

Povjerenstvo će nakon pristiglih prijavnih obrazaca i dokumentacije izvršiti odabir, na osnovu bodova dodijeljenih po navedenim kriterijima sastaviti listu odabranih i odbijenih kandidata kao i „listu čekanja“, ukoliko za listu postoje uvjeti. Rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Odbijeni pristupnici bit će pisanim putem izvješteni o rezultatima selekcijskog postupka.

Prijava na Natječaj treba sadržavati:

 1. Popunjen prijavni obrazac (stručna praksa ili studij)
 2. Pismo motivacije,
 3. Životopis (Europass CV format),
 4. Dokaz o državljanstvu (preslika),
 5. Prijepis ocjena svih položenih ispita,
 6. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za studente s invaliditetom),
 7. Dokument u kojem je naveden stupanj invaliditeta (za studente s invaliditetom).

Potpisom prijavnog obrasca pristupnik na Natječaj pristaje na javnu objavu svojih podataka na web stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta u Slavonskom Brodu u okviru evaluacijskog postupka. Obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati ovdje.

Rok za prijavu: Natječaj je otvoren dok se ne potroše predviđena sredstva.

Prijavnu dokumentaciju potrebno je poslati u elektroničkom obliku (potpisanu, skeniranu, .pdf format) na e-mail adresu: erasmus@unisb.hr.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranici Sveučilišta u Slavonskom Brodu (www.unisb.hr ) te upitom na e-mail adresu: erasmus@unisb.hr.

Prijavni obrasci i ostali vezani dokumenti sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA:

 1. Prijavni obrazac za stručnu praksu ili studijski boravak za akademsku godinu 2024./2026.
 2. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za studente s invaliditetom)
 3. Europass CV obrazac (https://europa.eu/europass/hr/create-europass-cv )
 4. Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse) + upute ili Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) + upute
 5. Upute za studente

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb.

KLASA:  605-01/24-01/19

URBROJ: 2178-1-39-03-01/1-24-2

Posted in Erasmus+ mobilnost
Skip to content