Menu Close

Natječaj za upis polaznika u Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe

SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis polaznika u

Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe

 

Program je namijenjen svim polaznicima koji nemaju stečene pedagoške kompetencije definirane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a izvode ili planiraju izvoditi nastavu pojedinih nastavnih predmeta u osnovnim, srednjim školama i visokoškolskim ustanovama.

Uvjet za upis Programa je stečena visokoobrazovna razina (prijediplomskog ili diplomskog studija), za polaznike koji u sklopu izvođenja redovitog studija sukladno studijskom programu nisu stekli potrebne kompetencije za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Uvjet za upis imaju i pristupnici koji su prethodno završili najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj instituciji za vođenje praktične nastave i vježbi, te za strukovne učitelje i suradnike u nastavi.

Program za stjecanje kompetencija nastavnika traje  dva semestra. Za završeni program kandidat stječe 60 ECTS bodova. Nositelj programa je Sveučilište u Slavonskom Brodu. Izvoditelj programa je Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti te nastavnici-mentori.

Pristupnici koji žele upisati program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe mogu podnijeti prijavu putem e-adrese:   mbaltic@unisb.hr

Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a Prijavni obrazac i Obrazac privole za zaštitu osobnih podataka pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Sveučilišta  www.unisb.hr

Prijave za upis počinju danom objave Natječaja. Rok za podnošenje prijava je 20. siječnja 2023. godine. Nakon isteka roka za podnošenje prijava pristupnici će putem elektroničke pošte biti obaviješteni o terminu upisa.

Početak predavanja ovisi o prijavljenom broju pristupnika.

Za upis je potrebno pripremiti sljedeće dokumente:

  • presliku diplome o završenom prijediplomskom ili diplomskom studiju ili svjedodžbu o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslika)
  • presliku rodnoga lista
  • presliku domovnice
  • životopis
  • 2 fotografije (3,5 x 4,5 cm)
  • uplatnicu od 200,00 kuna (26,54 EUR, sukladno fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kn) za upisninu na IBAN: HR0923400091111084627, poziv na broj: 183-OIB pristupnika, opis plaćanja: troškovi upisa za PPDMI
  • uplatnicu od 7.300,00 kuna (968,88 EUR, sukladno fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kn) za troškove izvođenja Programa (školarina) na IBAN: HR0923400091111084627, poziv na broj: 310-OIB pristupnika, opis plaćanja: troškovi školarine za PPDMI. Školarina se može platiti jednokratno ili u ratama (ne više od šest rata) putem POS sustava na Trgu I. B Mažuranić 2, Slavonski Brod, korištenjem Maestro/Visa kartice PBZ tekućeg računa ili Visa Premium kartice.

Obavijest o početku izvođenja programa bit će objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta. Nastava će biti organizirana u zgradi Sveučilišta u Ulici Ivana Gundulića 20 u Slavonskom Brodu ili uživo (subotom) ili kao nastava na daljinu, ovisno o organizacijskim mogućnostima i vrsti kolegija, te uz poštivanje svih važećih epidemioloških mjera.

Raspored predavanja s potrebnim uputama pristupnici će dobiti pravovremeno putem e-pošte.

Pri prijavi na Natječaj polaznici prilažu i Privolu kojom su izričito suglasni da Sveučilište u Slavonskom Brodu kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za upis na Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe.

Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

Za sve dodatne upite možete kontaktirati:   mbaltic@unisb.hr

 

Posted in Cjeloživotno obrazovanje, Naslovnica, Život
Skip to content