Menu Close

Novi djelatnici Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Uprava Sveučilišta u Slavonskom Brodu kontinuirano ulaže napore u unapređenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja na svim sastavnicama Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

Danas je na Sveučilištu upriličena svečanost prijema novih djelatnika Odjela društveno-humanističkih znanosti.

Strateško je usmjerenje Sveučilišta kontinuirano izgrađivati i unaprjeđivati kvalitetu nastavnog procesa u odnosu na sadržaje studijskih programa te podizati kvalitetu i kvantitetu ljudskih resursa. Osim toga, jačanje kapaciteta i stručnosti nastavnog osoblja iznimno je važan element razvijana znanstveno-istraživačkih kapaciteta i konkurentnosti institucije Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

Novim djelatnicima želimo puno akademskog uspjeha u radu na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.

Posted in Naslovnica, Opće
Skip to content