Menu Close

Sveučilišno obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša održava se svake godine 5. lipnja širom svijeta na godišnjicu Konferencije UN u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša UN (poznato kao UNEP).

Čovječanstvo se suočilo s ozbiljnim globalnim problemom koji mora rješavati. Prvi korak je osvještavanje svih o postojanju problema, a drugi korak je planiranje i poduzimanje aktivnosti kojima će se smanjiti nepovoljan utjecaj čovjeka na okoliš. To ne podrazumijeva samo donošenje određenih zakona i propisa, već i suštinske promjene u tehnici i tehnologiji kao i navikama ljudi. Obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, elektrifikacija prometa, dekarbonizacija, recikliranje, ekološka poljoprivreda, očuvanje staništa i krajobraza samo su neki od aktualnih pojmova.

Sveučilište u Slavonskom Brodu kao odgovorna društvena institucija, u svom radu i djelovanju kroz svoje studijske programe i pojedine kolegije, kao i kroz određene aktivnosti upoznaje studente s prethodno navedenom problematikom te ih potiče da u svojim aktivnostima vode računa o zaštiti okoliša.

Sveučilište u Slavonskom Brodu će obilježiti Svjetski dan zaštite okoliša 3.6.2022. prigodnim programom koji je otvoren za sve posjetitelje.

Poster (PDF)

Posted in Događanja, Gospodarstvo, Opće, Život, Znanost
Skip to content