Menu Close

Kategorija: Opće

Erasmus+ program ključna aktivnost 1 (KA107), projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država, iskustva dr. sc. Hrvoja Sivrića, Petra Nakića, mag. ing. rač., pred. i Ivice Lackovića, dipl. ing. stroj., viši predavač

U periodu od 14.-18.02.2022. godine nastavnik Odjela društveno-humanističkih znanosti, Sveučilišta u Slavonskom Brodu, dr. sc. Hrvoje Sivrić i nastavnici Tehničkog odjela, Sveučilišta u Slavonskom Brodu,…

Skip to content